Projekt – sund seksualitet

SUND SEKSUALITET
(2019-2022)

Formålet med Sund Seksualitet er at gøre det muligt for unge med kognitive funktionsnedsættelser selv at finde svar på spørgsmål til deres seksualitet, følelser, krop og sociale relationer til andre. 

Projektet skal udvikle og udbrede en webapplikation med værktøjer og viden til selvhjælp. Intentionen er at styrke unge med kognitive funktionsnedsættelsers egne muligheder for at udvikle en sund seksualitet og et socialt liv med dette – og på den måde øge deres sociale trivsel samt fysiske og psykiske sundhed.

Projektet består at tre primære indsatser:

1. Udvikling og test af webapplikationen ‘Sund Seksualitet’.

2. Udvikling af undervisningsmateriale.

3. Kampagne og frivillige ambassadørkorps.  

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt projektleder Sofie Krog på sofiek@sumh.dk

LÆS MERE OM SUMHS ARBEJDE PÅ SEKSUALITETSOMRÅDET

projektmaterialer

Besøg web-app LigeLyst, som er SUMHs platform for seksualitet og handicap. Her kan unge med handicap selv søge information om kroppen, følelser, sex og kærester.

Find web-appen LigeLyst her

donor

Projektet er støttet af Socialstyrelsen

samarbejdspartnere

LigeLyst Web-app er udviklet i samarbejde med Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)