Materialer – Uddannelse

Ungdomsuddannelser – skal være for alle
(2020)

Rapporten præsenterer konkrete indsatser, der kan skabe bedre vilkår for unge med handicap på ungdomsuddannelserne, så flere gennemfører og trives imens.

Læs rapporten som tekstversion her
Læs hjælpeark til rapporten her


Levevilkår – ung med funktionsnedsættelse
(2020)

Rapporten handler om, hvordan vi i fremtiden kan sikre, at flere unge med handicap trives på deres uddannelse og får en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Den tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse blandt unge med handicap.

Læs synstolkning af rapportens figurer her


Nødvendigt for nogle, godt for alle
(2019)

Rapporten kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan forholdene kan forbedres for studerende med handicap på lange og mellemlange videregående uddannelser. Den bygger på en stor undersøgelse lavet af Tænketanken Perspektiv i samarbejde med SUMH.

Forsiden af rapporten


Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov
(2017)

Rapporten giver inspiration til, hvordan vejen til uddannelse og arbejde kan forbedres for unge med handicap. Udgivelsen er en erfaringsopsamling baseret på et 2-årigt mentorprojekt, som SUMH lavede i samarbejde med Jobcenter Københavns Ungeafdeling.

Forside af rapporten


De andre tror, jeg er doven
(2014)

Rapporten giver et indblik i, hvordan det kan opleves at studere, når man har et handicap, og hvordan udfordringer kan imødekommes. Den bygger på otte beretninger fra studerende med handicap.


Fra uddannelse til arbejdsmarked
(2013)

Rapporten bidrager med ny viden om overgangsfasen fra uddannelse til arbejdsmarked for nyuddannede med handicap. Den giver målrettede anbefalinger til aktører på området, som kan gøre overgangen mere smidig og sikre, at flere får job.

Forsiden af rapporten


Hvordan kan uddannelsesinstitutioner inkludere studerende med handicap?
(2013)

Inspirationskataloget henvender sig til ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner og giver viden om, hvilke udfordringer studerende med handicap møder. Der er også konkrete værktøjer til at imødekomme udfordringerne.

Forsiden af Inspirationskataloget