Projekt – ERHVERSUDDANNELSER FOR ALLE

ERHVERVSUDDANNELSER FOR ALLE
(2021-2024)

Formålet med projektet er, at unge med handicap i højere grad skal søge og gennemføre erhvervsuddannelser og få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Dette sker ved at kapacitetsopbygge erhvervsskoleområdet og vejledningsområdet. Desuden synliggørelse og styrkelse af inklusionen af unge med handicap på erhvervsskoler gennem konkrete redskaber, vejlednings- og inspirationsmaterialer og rådgivningsaktiviteter til KUI-vejledere, kontaktlærere, praktikpladskonsulenter, mentorer og praktikansvarlige i virksomheder.

Projektet skal også sikre, at unge med handicap har viden om, hvilke støttemuligheder de har.

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt projektleder Lotte Dige på lotte@sumh.dk

LÆS MERE OM SUMHS ARBEJDE PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

donor

Projektet er støttet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

samarbejdspartnere

Projektet er et partnerskab mellem SUMH og to erhvervsskoler:

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, som bl.a. bidrager med viden og udvikling af materialer og metoder.

EUC Nordvest, som også bidrager med bl.a. viden samt udvikling af materialer og metoder.