Sekretariatet

SUMHs sekretariat står for den daglige drift af organisationen i samarbejde med vores frivillige og bestyrelsen. Vi tager os af udvikling og gennemførelse af projekter, frivilligkoordinering, kommunikation og administration. Sekretariatet holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup og kan normal kontaktes på hverdage fra kl. 9-16. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte sekretariatsmedarbejdere og kontaktinformation.

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

SEKRETARIATSLEDER
Ditte er daglig leder af SUMHs sekretariat og er derfor økonomisk, administrativ og faglig ansvarlig. Derudover står hun for eksterne samarbejder samt projekt- og politikudvikling i samarbejde med SUMHs bestyrelse. Ditte er uddannet cand.mag. i religionssociologi og har bl.a. stor erfaring med projektudvikling, fundraising og understøttelse af frivilligt arbejde og mangfoldighed i civilsamfundet generelt. Desuden har hun som ung været engageret som frivillig i SUMH i flere år.
21 71 61 70
Lisa Bruun Hebbelstrup

Lisa Bruun Hebbelstrup

FRIVILLIGKOORDINATOR OG PROJEKTLEDER
Lisa er SUMHs frivilligkoordinator og arbejder tæt sammen med bestyrelsens frivilligteam. Hun giver både faglig og HR-mæssig sparring til SUMHs frivillige og understøtter deres faglige og personlige udvikling. Derudover er Lisa projektleder for Fælles om Fritiden. Lisa er uddannet i Kommunikation og har tidligere været ansat på et frivilligcenter samt i Alzheimerforeningen. Hun har derigennem stor erfaring med frivillighed, inklusion og foreningsarbejde.
61 67 76 89
Julie Egesberg Jorsal

Julie Egesberg Jorsal

PROJEKTLEDER

Julie er ansat som projektleder på undersøgelsen ‘Ung med handicap anno 2018’. Julie er uddannet antropolog med en kandidatuddannelse i Human Security. Senest har hun været ansat ved Cph Volunteers og er desuden frivillig i både Ungdommens Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Julie har således stor erfaring med foreningsarbejde og frivillighed.

92 82 00 18

 

 

Esben Gejl

Esben Gejl

PROJEKTMEDARBEJDER

Esben er projektmedarbejder på Fælles om Fritiden. Her arbejder han især med evaluering af projektet og kommunikationsopgaver. Esben læser Pædagogik på Københavns Universitet og har stor erfaring med at arbejde med børn i skole- og fritidssammenhæng.

92 15 05 14
Marie My Warborg Larsen

Marie My Warborg Larsen

PROJEKTLEDER
Marie er projektleder på SUMHs ulandsprojekt i Uganda og arbejder tæt sammen med den lokale samarbejdspartner NUDIPU-Youth. Derudover er Marie kontaktperson til SUMHs frivillige ulandsudvalg. Marie læser folkesundhedsvidenskab og har stor erfaring med ulandsarbejde bl.a. fra Danske Handicaporganisationer og IMCC.
51 92 76 89
Christopher Hjorth

Christopher Hjorth

PROJEKTLEDER
Christopher er ansat som projektleder på Tryg Online. Han er uddannet folkeskolelærer og har endvidere en kandidat i pædagogisk sociologi. Senest har Christopher været ansat i Komiteen for Sundhedsoplysning, her arbejdede han med udvikling og drift af mestringsprogrammer til mennesker med langvarige lidelser og deres pårørende. Christopher har således  stor erfaring med både projektudvikling og understøttelse af frivilligt arbejde.
92 82 00 17

 

 

KARINA LINDVANG

KARINA LINDVANG

ØKONOMIANSVARLIG
Karina står for den daglige økonomi i SUMH. Hun har stor erfaring med revision og har arbejdet for flere velgørende organisationer, heriblandt Kirkens Korshær og Cystisk Fibrose Foreningen.
21 71 61 78
KAREN VESTERGAARD JACOBSEN

KAREN VESTERGAARD JACOBSEN

PROJEKTLEDER
Karen er projektleder for ‘Frivillig – en af fællesskabet’ og arbejder også med ALLE MED og SUMH Aktiv. Karen er uddannet i Globale Studier og Internationale Udviklingsstudier og har været i SUMH siden 2011, hvor hun har arbejdet med forenings- og frivilligområdet samt med ulandsarbejde.
92 15 26 17
Kim Steimle Rasmussen

Kim Steimle Rasmussen

PROJEKTLEDER
Kim er specialkonsulent og projektleder på projektet ”Sund Seksualitet”. Projektet skal udvikle digitale løsninger til seksualoplysning for unge med kognitive funktionsnedsættelser. Kim er uddannet pædagog og seksualvejleder og er ved siden af stillingen i SUMH også uddannelsesleder på Seksualvejlederuddannelsen.
92 15 29 93