Sekretariatet

SUMHs sekretariat står for den daglige drift af organisationen i samarbejde med vores frivillige og bestyrelsen. Vi tager os af udvikling og gennemførelse af projekter, frivilligkoordinering, kommunikation og administration. Sekretariatet holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup og kan normal kontaktes på hverdage fra kl. 9-16. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte sekretariatsmedarbejdere og kontaktinformation.

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

SEKRETARIATSLEDER
Ditte er daglig leder af SUMHs sekretariat og er derfor økonomisk, administrativ og faglig ansvarlig. Derudover står hun for eksterne samarbejder samt projekt- og politikudvikling i samarbejde med SUMHs bestyrelse. Ditte er uddannet cand.mag. i religionssociologi og har bl.a. stor erfaring med projektudvikling, fundraising og understøttelse af frivilligt arbejde og mangfoldighed i civilsamfundet generelt. Desuden har hun som ung været engageret som frivillig i SUMH i flere år.
For (presse)henvendelser kontakt Ditte på:
21716170
Marie My Warborg Larsen

Marie My Warborg Larsen

INTERNATIONAL KONSULENT OG PROJEKTLEDER
Marie My understøtter SUMH’s bestyrelse og er frivilligkoordinator. Hun er ansvarlig for SUMHs internationale arbejde. I det internationale arbejde samarbejder vi med ungdomshandicaporganisationer i forskellige lande i Afrika. Derudover er hun projektleder for ”Sund Seksualitet”. Projektet skal udvikle digitale løsninger til seksualoplysning for unge med kognitive funktionsnedsættelser. Marie My er uddannet i folkesundhedsvidenskab og har stor erfaring med internationalt arbejde bl.a. fra Danske Handicaporganisationer og IMCC.
51 92 76 89
Nynne Pertou

Nynne Pertou

PROJEKTLEDER

Nynne er projektleder på projektet ”Outsider”. Projektet skal etablere naturfællesskaber, der giver flere unge med handicap mulighed for positive oplevelser i naturen. Bag sig har hun en kandidat i Kulturstudier, og har i mange år arbejdet med frivillighed og foreningsliv.

92 15 29 93
Esben Gejl

Esben Gejl

PROJEKTLEDER

Esben er projektleder på SUMH Aktiv, et projekt der skaber faglige og sociale fællesskaber blandt unge med handicap og særlige behov. Esben sidder også med arbejdsopgaver, der relaterer sig til ulands-området, samt opgaver i forbindelse med SUMH arrangementer, der planlægges året rundt. Her i blandt Folkemødet og Ungdommens Folkemøde. Esben har en Bachelor i Pædagogik fra Københavns Universitet og læser nu en Master i Global Health, også på Københavns Universitet. Esben har praktisk erfaring fra skole og fritidsområdet samt med internationalt udviklingsarbejde fra IMCC.

92 15 05 14
Annette Haugaard

Annette Haugaard

PROJEKTLEDER
Annette er projektleder på Os Online, der støtter unge med kognitive funktionsnedsættelser i at kunne begå sig på sociale medier. Annette er uddannet journalist og BA i pædagogik fra Københavns Universitet og har mange års erfaring både som selvstændig og ansat bl.a. på IBOS, i Dansk Røde Kors, Sorø Kommune og som underviser med efteruddannelse af pædagogiske personale.
Christopher Hjorth

Christopher Hjorth

PROJEKTLEDER
Christopher er ansat som projektleder på Ban Vejen For Job. Han er uddannet folkeskolelærer og har endvidere en kandidat i pædagogisk sociologi. Senest har Christopher været ansat i Komiteen for Sundhedsoplysning, her arbejdede han med udvikling og drift af mestringsprogrammer til mennesker med langvarige lidelser og deres pårørende. Christopher har således  stor erfaring med både projektudvikling og understøttelse af frivilligt arbejde.
92 82 00 17
KARINA LINDVANG

KARINA LINDVANG

ØKONOMIANSVARLIG
Karina står for den daglige økonomi i SUMH. Hun har stor erfaring med revision og har arbejdet for flere velgørende organisationer, heriblandt Kirkens Korshær og Cystisk Fibrose Foreningen.
21 71 61 78
Pernille Van Kleef

Pernille Van Kleef

ORGANISATIONSKONSULENT
Pernille understøtter SUMH’s bestyrelse, politikteam og medlemsorganisationsteam i arbejdet med SUMH’s politiske interesser, udviklingen af medlemstilbud og kontakten med medlemsorganisationer. Derudover er Pernille projektleder på projektet Frivillige – en del af fællesskaber, der har til formål at hjælpe unge på STU-skoler i gang med frivilligt arbejde. Pernille er uddannet i Forvaltning og har bred erfaring med projektledelse, politisk interessevaretagelse og ledelse af frivillige fra såvel private virksomheder, offentlige organisationer og frivillige foreninger.
92 15 26 17