Sekretariatet

SUMHs sekretariat står for den daglige drift af organisationen i samarbejde med vores frivillige og bestyrelsen. Vi tager os af udvikling og gennemførelse af projekter, frivilligkoordinering, kommunikation og administration. Sekretariatet holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup og kan normal kontaktes på hverdage fra kl. 9-16. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte sekretariatsmedarbejdere og kontaktinformation.

NINA CHEESMAN PALLESEN

NINA CHEESMAN PALLESEN

SEKRETARIATSLEDER
Nina er daglig leder med økonomisk, administrativ og faglig ledelse af SUMHs sekretariat. Derudover står hun også for eksterne samarbejder samt projekt- og politikudvikling i samarbejde med SUMHs bestyrelse. Nina er uddannet i Kulturstudier og Internationale Udviklingsstudier, og har flere års erfaring med administration, projektudvikling og projektledelse inden for både nationalt og internationalt socialt arbejde.
21 71 61 70
Ranjit Kaur Batth

Ranjit Kaur Batth

ØKONOMIMEDARBEJDER
Ranjit er SUMHs økonomimedarbejder og sidder med ansvaret for den daglige økonomiske og administrative drift i SUMH. Derudover arbejder Ranjit også med økonomi og administration i SUMHs forskellige projekter. Ranjit er uddannet kontorassistent fra Niels Brock med speciale i økonomi, og har desuden taget HD1 på Copenhagen Business School, og har flere års erfaring som regnskabsmedarbejder.
21 71 61 78
Karen Vestergård Jacobsen

Karen Vestergård Jacobsen

FRIVILLIGKOORDINATOR OG PROJEKTLEDER
Karen er SUMHs frivilligkoordintor og arbejder tæt sammen med bestyrelsens frivilligteam. Hun giver både faglig og HR-mæssig sparring til SUMHs frivillige og understøtter deres faglige og personlige udvikling.  Derudover er Karen projektleder for Fælles om Fritiden og er overordnet ansvarlig for projektets gennemførelse. Karen er uddannet i Globale Studier og Internationale Udviklingsstudier og har været i SUMH siden 2011, hvor hun har arbejdet med forenings- og frivilligområdet samt med ulandsarbejde.
61 67 76 89
Cecilie Friis

Cecilie Friis

PROJEKTMEDARBEJDER

Cecilie arbejder på projekt Fælles om Fritiden, hvor hun bl.a. er ansvarlig for den løbende evaluering af projektet og udvikling af kommunikationsmateriale. Cecilie har tidligere været ansat som mentor i SUMHs mentorprojekt og arbejdet med uddannelse og beskæftigelse for unge med handicap. Cecilie er uddannet antropolog og har erfaring med projektarbejde og frivilligt socialt arbejde fra bl.a. Københavns Kommune og Ungdommens Røde Kors.

21 71 61 76
Kim Steimle Rasmussen

Kim Steimle Rasmussen

SPECIALKONSULENT OG PROJEKTLEDER

Kim er specialkonsulent inden for seksualitet og handicap, hvor han arbejder med seksualoplysning til unge med handicap samt faglig kompetenceudvikling af fagprofessionelle. Kim er p.t. ansat som projektleder på SUMHs nyeste seksualitetsprojekt om unge med multiple funktionsnedsættelser. Kim er uddannet pædagog og seksualvejleder og yder desuden konsulentarbejde på vegne af SUMH (samt i eget firma).

51 90 76 89
Marie My Warborg Larsen

Marie My Warborg Larsen

PROJEKTLEDER
Marie er projektleder på SUMHs ulandsprojekt i Uganda og arbejder tæt sammen med den lokale samarbejdspartner NUDIPU-Youth. Derudover er Marie kontaktperson til SUMHs frivillige ulandsudvalg. Marie læser folkesundhedsvidenskab og har stor erfaring med ulandsarbejde bl.a. fra Danske Handicaporganisationer og IMCC.
51 92 76 89
NINA STEFANSDOTTIR

NINA STEFANSDOTTIR

ANALYSE- OG KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Nina arbejder som analyse- og kommunikationsmedarbejder på SUMHs nyeste seksualitetsprojekt, hvor hun er ansvarlig for at gennemføre en undersøgelse blandt bosteder ift. understøttelsen af seksualitet blandt borgere med multiple funktionsnedsættelser. Nina bidrager med kompetencer inden for analyse, statistik og opsøgende arbejde. Ved siden af sit job i SUMH studerer hun antropologi og er i færd med sit speciale.

30 11 76 89