Sekretariatet

SUMHs sekretariat står for den daglige drift af organisationen i samarbejde med vores frivillige og bestyrelsen. Vi tager os af udvikling og gennemførelse af projekter, frivilligkoordinering, kommunikation og administration. Sekretariatet holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup og kan normal kontaktes på hverdage fra kl. 9-16. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte sekretariatsmedarbejdere og kontaktinformation.

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

SEKRETARIATSLEDER
Ditte er daglig leder af SUMHs sekretariat og er derfor økonomisk, administrativ og faglig ansvarlig. Derudover står hun for eksterne samarbejder samt projekt- og politikudvikling i samarbejde med SUMHs bestyrelse. Ditte er uddannet cand.mag. i religionssociologi og har bl.a. stor erfaring med projektudvikling, fundraising og understøttelse af frivilligt arbejde og mangfoldighed i civilsamfundet generelt. Desuden har hun som ung været engageret som frivillig i SUMH i flere år.
21 71 61 70
Lisa Bruun Hebbelstrup

Lisa Bruun Hebbelstrup

FRIVILLIGKOORDINATOR OG PROJEKTLEDER (BARSELSVIKAR)
Lisa er SUMHs frivilligkoordinator og arbejder tæt sammen med bestyrelsens frivilligteam. Hun giver både faglig og HR-mæssig sparring til SUMHs frivillige og understøtter deres faglige og personlige udvikling. Derudover er Lisa projektleder for Fælles om Fritiden og er overordnet ansvarlig for projektets gennemførelse. Lisa er uddannet i Kommunikation og har tidligere været ansat på et frivilligcenter samt i Alzheimerforeningen. Hun har derigennem stor erfaring med frivillighed, inklusion og foreningsarbejde
61 67 76 89
Julie Egesberg Jorsal

Julie Egesberg Jorsal

PROJEKTLEDER
Mere info følger.

 

 

Esben Gejl

Esben Gejl

PROJEKTMEDARBEJDER

Esben er projektmedarbejder på Fælles om Fritiden. Her arbejder han især med evaluering af projektet og kommunikationsopgaver. Esben læser Pædagogik på Københavns Universitet og har stor erfaring med at arbejde med børn i skole- og fritidssammenhæng.

92 15 05 14
Marie My Warborg Larsen

Marie My Warborg Larsen

PROJEKTLEDER
Marie er projektleder på SUMHs ulandsprojekt i Uganda og arbejder tæt sammen med den lokale samarbejdspartner NUDIPU-Youth. Derudover er Marie kontaktperson til SUMHs frivillige ulandsudvalg. Marie læser folkesundhedsvidenskab og har stor erfaring med ulandsarbejde bl.a. fra Danske Handicaporganisationer og IMCC.
51 92 76 89
Christopher Hjorth

Christopher Hjorth

PROJEKTLEDER
Christopher er ansat som projektleder på Tryg Online og således overordnet ansvarlig for projektets gennemførsel. Christopher er uddannet folkeskolelærer og har endvidere en kandidat i pædagogisk sociologi. Senest har han været ansat i Komiteen for Sundhedsoplysning, her arbejdede han med udvikling og drift af mestringsprogrammer til mennesker med langvarige lidelser og deres pårørende. Christopher har således  stor erfaring med både projektudvikling og understøttelse af frivilligt arbejde.

 

 

KARINA LINDVANG

KARINA LINDVANG

ØKONOMIANSVARLIG
Mere info følger.