Sekretariatet

SUMHs sekretariat står for den daglige drift af organisationen i samarbejde med vores frivillige og bestyrelsen. Vi tager os af udvikling og gennemførelse af projekter, frivilligkoordinering, kommunikation og administration. Sekretariatet holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup og kan normal kontaktes på hverdage fra kl. 9-16. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte sekretariatsmedarbejdere og kontaktinformation.

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

SEKRETARIATSLEDER
Ditte er daglig leder af SUMHs sekretariat og er derfor økonomisk, administrativ og faglig ansvarlig. Derudover står hun for eksterne samarbejder samt projekt- og politikudvikling i samarbejde med SUMHs bestyrelse. Ditte er uddannet cand.mag. i religionssociologi og har bl.a. stor erfaring med projektudvikling, fundraising og understøttelse af frivilligt arbejde og mangfoldighed i civilsamfundet generelt. Desuden har hun som ung været engageret som frivillig i SUMH i flere år.
For (presse)henvendelser kontakt Ditte på:
21716170
Marie My Warborg Larsen

Marie My Warborg Larsen

INTERNATIONAL KONSULENT OG PROJEKTLEDER
Marie My understøtter SUMH’s bestyrelse og er frivilligkoordinator. Hun er ansvarlig for SUMHs internationale arbejde. I det internationale arbejde samarbejder vi med ungdomshandicaporganisationer i forskellige lande i Afrika. Derudover er hun projektleder for ”Sund Seksualitet”. Projektet skal udvikle digitale løsninger til seksualoplysning for unge med kognitive funktionsnedsættelser. Marie My er uddannet i folkesundhedsvidenskab og har stor erfaring med internationalt arbejde bl.a. fra Danske Handicaporganisationer og IMCC.
51 92 76 89
Lisa Bruun Hebbelstrup

Lisa Bruun Hebbelstrup

PROJEKTLEDER OG KOMMUNIUKATIONSMEDARBEJDER

Lisa er projektleder på projektet ’Frivillig – en del af fællesskabet’, der har til formål at hjælpe STU-elever i gang med frivilligt arbejde. Lisa er uddannet inden for kommunikation og løser en bred vifte af kommunikationsopgaver i SUMH. Desuden arbejder Lisa med SUMHs frivillige.

92 82 45 02
Esben Gejl

Esben Gejl

PROJEKTLEDER

Esben er projektleder på SUMH Aktiv, et projekt der skaber faglige og sociale fællesskaber blandt unge med handicap og særlige behov. Esben sidder også med arbejdsopgaver, der relaterer sig til ulands-området, samt opgaver i forbindelse med SUMH arrangementer, der planlægges året rundt. Her i blandt Folkemødet og Ungdommens Folkemøde. Esben har en Bachelor i Pædagogik fra Københavns Universitet og læser nu en Master i Global Health, også på Københavns Universitet. Esben har praktisk erfaring fra skole og fritidsområdet samt med internationalt udviklingsarbejde fra IMCC.

92 15 05 14
Annette Haugaard

Annette Haugaard

PROJEKTLEDER
Annette er projektleder på Os Online, der støtter unge med kognitive funktionsnedsættelser i at kunne begå sig på sociale medier. Annette er uddannet journalist og BA i pædagogik fra Københavns Universitet og har mange års erfaring både som selvstændig og ansat bl.a. på IBOS, i Dansk Røde Kors, Sorø Kommune og som underviser med efteruddannelse af pædagogiske personale.
Christopher Hjorth

Christopher Hjorth

PROJEKTLEDER
Christopher er ansat som projektleder på Ban Vejen For Job. Han er uddannet folkeskolelærer og har endvidere en kandidat i pædagogisk sociologi. Senest har Christopher været ansat i Komiteen for Sundhedsoplysning, her arbejdede han med udvikling og drift af mestringsprogrammer til mennesker med langvarige lidelser og deres pårørende. Christopher har således  stor erfaring med både projektudvikling og understøttelse af frivilligt arbejde.
92 82 00 17
KARINA LINDVANG

KARINA LINDVANG

ØKONOMIANSVARLIG
Karina står for den daglige økonomi i SUMH. Hun har stor erfaring med revision og har arbejdet for flere velgørende organisationer, heriblandt Kirkens Korshær og Cystisk Fibrose Foreningen.
21 71 61 78
Pernille Van Kleef

Pernille Van Kleef

ORGANISATIONSKONSULENT
Pernille understøtter SUMH’s bestyrelse, politikteam og medlemsorganisationsteam i arbejdet med SUMH’s politiske interesser, udviklingen af medlemstilbud og kontakten med medlemsorganisationer. Pernille er uddannet i Forvaltning og har bred erfaring med projektledelse, politisk interessevaretagelse og ledelse af frivillige fra såvel private virksomheder, offentlige organisationer og frivillige foreninger.
92 15 26 17
Liv Lindegaard

Liv Lindegaard

Studentermedhjælper
Liv understøtter Marie My på seksualitetsområdet og arbejder med ”Sund Seksualitet”. Til dagligt læser Liv Psykologi på Københavns Universitet og har mange års praktisk erfaring med frivillighed og projektarbejde fra forskellige organisationer og foreninger.
Laura Engelsted Lassen

Laura Engelsted Lassen

Projektleder
Laura er projektleder på projektet ’Outsider’ som barselsvikar for Nynne. Projektet skal etablere naturfællesskaber, der giver unge med handicap en mulighed for positive oplevelser i naturen. Laura har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab og har tidligere erfaring med frivilligt arbejde og projektledelse fra bl.a. Roskilde Festival.
92152993
Christina Siwmark Ejler

Christina Siwmark Ejler

Studentermedhjælper

”Christina understøtter Pernille på politik- og organisationsområdet samt Lisa på kommunikationsområdet. Til dagligt læser Christina Kommunikation og Psykologi på Roskilde Universitet og har herudover erfaring med frivillighed og rekruttering”.

92152993
Nynne Pertou

Nynne Pertou

PROJEKTLEDER - PÅ ORLOV

Nynne er projektleder på projektet ”Outsider”. Projektet skal etablere naturfællesskaber, der giver flere unge med handicap mulighed for positive oplevelser i naturen. Bag sig har hun en kandidat i Kulturstudier, og har i mange år arbejdet med frivillighed og foreningsliv.