Sekretariatet

SUMHs sekretariat står for den daglige drift af organisationen i samarbejde med vores frivillige og bestyrelsen. Vi tager os af udvikling og gennemførelse af projekter, frivilligkoordinering, kommunikation og administration. Sekretariatet holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup og kan normal kontaktes på hverdage fra kl. 9-16. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte sekretariatsmedarbejdere og kontaktinformation.

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

SEKRETARIATSLEDER
Ditte er daglig leder af SUMHs sekretariat og er derfor økonomisk, administrativ og faglig ansvarlig. Derudover står hun for eksterne samarbejder samt projekt- og politikudvikling i samarbejde med SUMHs bestyrelse. Ditte er uddannet cand.mag. i religionssociologi og har bl.a. stor erfaring med projektudvikling, fundraising og understøttelse af frivilligt arbejde og mangfoldighed i civilsamfundet generelt. Desuden har hun som ung været engageret som frivillig i SUMH i flere år.
21 71 61 70
Kim Steimle Rasmussen

Kim Steimle Rasmussen

PROJEKTLEDER
Kim er specialkonsulent og projektleder på projektet ”Sund Seksualitet”. Projektet skal udvikle digitale løsninger til seksualoplysning for unge med kognitive funktionsnedsættelser. Kim er uddannet pædagog og seksualvejleder og er ved siden af stillingen i SUMH også uddannelsesleder på Seksualvejlederuddannelsen.
92 15 29 93
Maja Bandsberg Thomsen

Maja Bandsberg Thomsen

PROJEKTLEDER
Maja er kommunikatør og projektleder. Her hos SUMH sidder hun med SoMe og projektet Os Online, der har til formål at støtte den digitale dannelse blandt unge med kognitive funktionsnedsættelser. Bag sig, har hun en bachelor i International Virksomhedskommunikation og en kandidatgrad i Creative Business Processes.
92 82 11 99
Esben Gejl

Esben Gejl

PROJEKTMEDARBEJDER

Esben er projektmedarbejder og sidder primært med arbejdsopgaver, der relaterer sig til ulands-området samt opgaver i forbindelse med SUMH arrangementer der planlægges året rundt. Her i blandt Folkemødet og Ungdommens Folkemøde. Esben har læst en Bachelor i Pædagogik på Københavns Universitet og læser nu en kandidat i Global Health. Esben har praktisk erfaring fra skole og fritidsområdet samt med internationalt udviklingsarbejde.

92 15 05 14
Marie My Warborg Larsen

Marie My Warborg Larsen

PROJEKTLEDER
Marie er projektleder på SUMHs ulandsprojekt i Uganda og arbejder tæt sammen med den lokale samarbejdspartner NUDIPU-Youth. Derudover er Marie kontaktperson til SUMHs frivillige ulandsudvalg. Marie læser folkesundhedsvidenskab og har stor erfaring med ulandsarbejde bl.a. fra Danske Handicaporganisationer og IMCC.
51 92 76 89
Christopher Hjorth

Christopher Hjorth

PROJEKTLEDER
Christopher er ansat som projektleder på Ban Vejen For Job. Han er uddannet folkeskolelærer og har endvidere en kandidat i pædagogisk sociologi. Senest har Christopher været ansat i Komiteen for Sundhedsoplysning, her arbejdede han med udvikling og drift af mestringsprogrammer til mennesker med langvarige lidelser og deres pårørende. Christopher har således  stor erfaring med både projektudvikling og understøttelse af frivilligt arbejde.
92 82 00 17
KARINA LINDVANG

KARINA LINDVANG

ØKONOMIANSVARLIG
Karina står for den daglige økonomi i SUMH. Hun har stor erfaring med revision og har arbejdet for flere velgørende organisationer, heriblandt Kirkens Korshær og Cystisk Fibrose Foreningen.
21 71 61 78
KAREN VESTERGAARD JACOBSEN

KAREN VESTERGAARD JACOBSEN

FRIVILLIGKOORDINATOR OG PROJEKTLEDER
Karen er projektleder for ‘Frivillig – en af fællesskabet’ og arbejder også med ALLE MED og SUMH Aktiv. Karen er uddannet i Globale Studier og Internationale Udviklingsstudier og har været i SUMH siden 2011, hvor hun har arbejdet med forenings- og frivilligområdet samt med ulandsarbejde. Derudover fungerer Karen også som frivilligkoordinator, og hun er derfor i hyppig kontakt med vores store flok af engagerede frivillige.
92 15 26 17
Marlene Mikkelsen

Marlene Mikkelsen

virksomheds praktikant
Marlene er i virksomhedspraktik som rådgivende og udviklende konsulent. Aktuelt arbejder hun med opgaver, der relaterer sig til persondataforordningen. Marlene er uddannet sygeplejerske og har en kandidatuddannelse i Socialt Arbejde. Marlene har blandt andet erfaring med at drive og udvikle projekter, drevet af frivillige, og så er hun i sin fritid generelt glad for selv at arbejde som frivillig.