Sekretariatet

SUMHs sekretariat står for den daglige drift af organisationen i samarbejde med vores frivillige og bestyrelsen. Vi tager os af udvikling og gennemførelse af projekter, frivilligkoordinering, kommunikation og administration. Sekretariatet holder til i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup og kan normal kontaktes på hverdage fra kl. 9-16. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte sekretariatsmedarbejdere og kontaktinformation.

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

DITTE REJNHOLDT RUDOLFSEN

SEKRETARIATSLEDER
Ditte er daglig leder af SUMHs sekretariat og er derfor økonomisk, administrativ og faglig ansvarlig. Derudover står hun for eksterne samarbejder samt projekt- og politikudvikling i samarbejde med SUMHs bestyrelse. Ditte er uddannet cand.mag. i religionssociologi og har bl.a. stor erfaring med projektudvikling, fundraising og understøttelse af frivilligt arbejde og mangfoldighed i civilsamfundet generelt. Desuden har hun som ung været engageret som frivillig i SUMH i flere år.
For (presse)henvendelser kontakt Ditte på:
Marie My Warborg Larsen

Marie My Warborg Larsen

INTERNATIONAL KONSULENT OG PROJEKTLEDER
Marie My er ansvarlig for SUMHs internationale arbejde og kontaktperson til det internationale udvalg og teams. I det internationale arbejde samarbejder vi med ungdomshandicaporganisationer i forskellige lande i Afrika. Derudover er hun projektleder for ”Sund Seksualitet”. Projektet skal udvikle digitale løsninger til seksualoplysning for unge med kognitive funktionsnedsættelser. Marie My er uddannet i folkesundhedsvidenskab og har stor erfaring med internationalt arbejde bl.a. fra Danske Handicaporganisationer og IMCC.
51 92 76 89
Nynne Pertou

Nynne Pertou

PROJEKTLEDER

Nynne er projektleder på projektet ”Outsider”. Projektet skal etablere naturfællesskaber, der giver flere unge med handicap mulighed for positive oplevelser i naturen. Bag sig har hun en kandidat i Kulturstudier, og har i mange år arbejdet med frivillighed og foreningsliv.

92 15 29 93
Esben Gejl

Esben Gejl

PROJEKTLEDER

Esben er projektleder på SUMH Aktiv, et projekt der skaber faglige og sociale fællesskaber blandt unge med handicap og særlige behov. Esben sidder også med arbejdsopgaver, der relaterer sig til ulands-området, samt opgaver i forbindelse med SUMH arrangementer, der planlægges året rundt. Her i blandt Folkemødet og Ungdommens Folkemøde. Esben har en Bachelor i Pædagogik fra Københavns Universitet og læser nu en Master i Global Health, også på Københavns Universitet. Esben har praktisk erfaring fra skole og fritidsområdet samt med internationalt udviklingsarbejde fra IMCC.

92 15 05 14
Annette Haugaard

Annette Haugaard

PROJEKTLEDER
Annette er projektleder på Os Online, der støtter unge med kognitive funktionsnedsættelser i at kunne begå sig på sociale medier. Derudover løser hun kommunikationsopgaver for SUMH. Annette er uddannet journalist og BA i pædagogik fra Københavns Universitet og har mange års erfaring både som selvstændig og ansat bl.a. på IBOS, i Dansk Røde Kors, Sorø Kommune og som underviser med efteruddannelse af pædagogiske personale.
92 82 11 99
Christopher Hjorth

Christopher Hjorth

PROJEKTLEDER
Christopher er ansat som projektleder på Ban Vejen For Job. Han er uddannet folkeskolelærer og har endvidere en kandidat i pædagogisk sociologi. Senest har Christopher været ansat i Komiteen for Sundhedsoplysning, her arbejdede han med udvikling og drift af mestringsprogrammer til mennesker med langvarige lidelser og deres pårørende. Christopher har således  stor erfaring med både projektudvikling og understøttelse af frivilligt arbejde.
92 82 00 17
KARINA LINDVANG

KARINA LINDVANG

ØKONOMIANSVARLIG
Karina står for den daglige økonomi i SUMH. Hun har stor erfaring med revision og har arbejdet for flere velgørende organisationer, heriblandt Kirkens Korshær og Cystisk Fibrose Foreningen.
21 71 61 78
KAREN VESTERGAARD JACOBSEN

KAREN VESTERGAARD JACOBSEN

FRIVILLIGKOORDINATOR OG PROJEKTLEDER
Karen er projektleder for ‘Frivillig – en af fællesskabet’ og arbejder også med ALLE MED og SUMH Aktiv. Karen er uddannet i Globale Studier og Internationale Udviklingsstudier og har været i SUMH siden 2011, hvor hun har arbejdet med forenings- og frivilligområdet samt med ulandsarbejde. Derudover fungerer Karen også som frivilligkoordinator, og hun er derfor i hyppig kontakt med vores store flok af engagerede frivillige.
92 15 26 17