Medlems-
organisationer

SUMH har følgende 16 medlemsorganisationer:

 • Rækværk SDU

  Rækværk er en forening for og af studerende med fysiske og psykiske udfordringer. Vi holder til på Syddansk Universitet i Odense, men alle er velkomne!
  I Rækværk ser vi ikke diagnoser – vi ser mennesker. Vi skaber et frirum med fællesskab og forståelse, når vi mødes til cafeer, foredrag, fester og filmaftener. Uanset om du er til hygge, støtte eller sparring er du velkommen i Rækværk. Vi glæder os til at møde dig!

   

  https://www.facebook.com/RaekvaerkSDU/
 • PsoUng

  Ingen ung skal være alene med psoriasis i hud og led, det er PsoUngs ambition. Psoriasisforeningens ungeafdeling arrangerer indsatser og aktiviteter i hele landet, med både fagligt og socialt sigte, for unge med psoriasis og psoriasisgigt i alderen 15-35 år.

  At leve med røde, skællende, smertende udslæt på mindre eller større dele af kroppen kan have både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, ikke mindst når man er ung og bare gerne vil leve livet som alle andre. PsoUng taler de unges stemme, engagerer sig sundhedsmæssigt og politisk, opbygger netværk og skaber et rum, hvor de unge kan blive klogere på livet med sygdommen og på sig selv.

   

  https://www.psoriasis.dk/psoung

   

  https://www.facebook.com/groups/1426032990948366/
 • Dansk Blindesamfunds Ungdom

  DBSU-logo-nyx190Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU) er en landsdækkende, åben forening for børn og unge under 36 år, som har synshandicap. DBSU laver sociale arrangementer på lands- og regionsplan, hvor unge kan mødes med ligestillede og få gode oplevelser, der normalt er forbeholdt de seende, udveksle erfaringer og styrke selvtilliden og foreningen er desuden politisk aktiv inden for synsrelaterede problemstillinger. Medlemmer kan få indflydelse ved at sidde i et udvalg, en arrangørgruppe, en regionsbestyrelse eller Hovedbestyrelsen.

   

  www.dbsu.dk
 • Danske Døves Ungdomsforbund

  Danske Døves Ungdomsforbund (DDU) er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme døve, hørehæmmede og cochlear-implanterede børn og unges interesser på skole- og uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt. DDU fokuserer på nationalt og internationalt lobbyarbejde og afholder kompetenceudviklingskurser og sociale aktiviteter for medlemmer. Medlemmer kan få indflydelse ved at sidde i et udvalg, en arrangørgruppe, en valgkomité, bestyrelsen eller som journalist på medlemsbladet.

   

  www.ddu.dk
 • Foreningen Danske DøvBlindes Ungdom


  image_miniForeningen Danske DøvBlinde (FDDB) optager personer med kombineret syns- hørehandicap som medlemmer og foreningens ungdomsudvalg – i daglig tale FDDB Ungdom – har til opgave at varetage unge døvblindes interesser. Ungdomsudvalget henvender sig til personer mellem 15 og 35 år og arrangerer eksempelvis ungdomsdage, weekendkurser og teenagetræf. Formålet med arrangementerne er at give unge døvblinde mulighed for at mødes med ligestillede, indgå i sociale netværk, tilegne sig kompetencer på døvblindes præmisser og udveksle erfaringer.

   

  www.fddb.dk
 • Foreningen af Unge med Gigt

  FNUGForeningen af Unge med Gigt (FNUG) arbejder for at lette hverdagen for unge med gigt på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt i kultur- og fritidslivet. Man kan blive medlem, hvis man har gigt og er mellem 12 og 35 år, imens alle andre kan blive støttemedlem. Foreningen fungerer som et forum for socialt samvær, personlig støtte og hjælp til selvindsigt, og afholder kurser, møder og lokale arrangementer for medlemmerne.

   

  www.fnug.dk
 • LOBPA-ung Net

  Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA) har et netværk for unge med BPA. LOBPA-net Ung er for unge mellem 18 – 35 år. I netværket kan unge udveksle erfaringer med hinanden. Det kan være i forhold til spørgsmål som:

  Hvordan kan studieliv og BPA hænge sammen?
  Hvordan påtager man sig lederskab overfor hjælpere, der både er ældre og mere erfarne?
  Hvilken rolle har hjælperne, når man er sammen med sine venner eller sin kæreste?

  LOBPA-net Ung står derudover for at holde arrangementer og tema aftener for deres medlemmer.

  http://lobpa.dk/
 • Høreforeningens Ungdomsudvalg

  horeforeningenHøreforeningens Ungdomsudvalg består af unge hørehæmmede og er en del af Høreforeningen, som arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker, der er berørte af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningens Ungdomsudvalg er med til at rådgive om uddannelse, engagerer specialkonsulenter og afholder arrangementer, hvor unge med høretab kan møde ligesindede og udveksle erfaringer.

   

  www.hoereforeningen.dk
 • Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe

  muskelsvindx190Unge mellem 15 og 35 år med muskelsvind, som er medlem af Muskelsvindfonden er automatisk medlem af Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe (MUG). Gruppens formål er at varetage interesser for unge med muskelsvind, ved bl.a. at afholde kursusarrangementer og ungdomspolitiske møder. Unge med muskelsvind har således mulighed for at være sammen med ligesindede til fælles oplevelser samt diskutere handicappolitiske emner med henblik på at påvirke Muskelsvindfondens repræsentantskab, SUMH og samfundet til forbedringer.

   

  www.muskelsvindfonden.dk
 • CP Ung

  CP Ungs logo

  CP Ung har til formål at skabe rammer og muligheder for samvær, aktiviteter og erfaringsudveksling mellem unge med Cerebral Parese (CP). CP Ung er en landsdækkende ungdomsafdeling og laver aktiviteter over hele landet. CP Ung formidler relevante oplysninger til unge med CP, og samarbejder tæt med Spastikerforeningen. CP Ung er for alle unge med CP uanset graden af funktionsnedsættelse.

   

  www.cpung.dk
 • ULF-Ungdom

  ulf_ungdom_logoUdviklingshæmmedes Landsforbunds formål er at arbejde for, at udviklingshæmmede er medbestemmende, overalt hvor det er muligt, når der forhandles og træffes beslutninger om deres liv. Ligeledes er det ULFs formål at skabe kontakt mellem grupper af udviklingshæmmede i hele landet. ULF arbejder både på politisk og embedsmandsniveau for at forbedre udviklingshæmmedes vilkår, ligesom der afholdes kurser og pædagogfri ferier for medlemmer.

   

  www.ulf.dk
 • Ungdomskredsen – DHF

  UK_logox190Ungdomskredsen – Dansk Handicap Forbund har til formål at organisere unge med eller uden handicap – på tværs af sociale og kulturelle skel. Ungdomskredsen arbejder for et samfund for alle, hvor der er reel ligestilling og integration på fælles betingelser. Arbejdet foregår gennem udvalg, der primært laver oplysning og kulturvirksomhed, hvor den fortsatte indsats på både det politiske og sociale område er vigtig. Ungdomskredsen afholder også sommerferieaktiviteter og weekendkurser – ofte i samarbejde med andre organisationer.

   

  www.ungdomskredsen.dk
 • DU – Dysleksi Ungdom

  Logo for Dysleksi Ungdom (DU), som er én af SUMHs medlemsorganisationer.

  Dysleksi Ungdom (DU) er en underafdeling af Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark og har fokus på ordblinde i alderen 16-30 år. DU fokuserer primært på henholdsvis oplysning, sociale aktiviteter, hjælp og vejledning til unge med dysleksi. Herunder:

  • Oplysning om, hvad det vil sige at være ung ordblind i dagens Danmark
  • Social aktiviteter med fokus på at møde andre DU-medlemmer bl.a. ungelejr
  • Hjælp og vejledning, f.eks. om hjælp til IT, uddannelse osv.

  www.facebook.com/ordblindeforeningen.unge
 • Autisme Ungdom

  Autisme Ungdom er Danmarks ungdomsorganisation for unge pårørende- og unge med en autismediagnose i alderen 13 til og med de 29 år.

  Vi vil give unge en stemme i debatten og en mulighed for at kæmpe for bedre forhold for unge med en autisme spektrum forstyrelse og pårørende til en der har det.

  Vi vil skabe inkluderende og udviklende fællesskaber hvor man møder andre der minder om en selv.

  Vi vil et autisme-venligt Danmark

  https://www.facebook.com/AutismeUngdom
 • HSK – Handicappede og studerende kandidater

  HSK´s formål er at varetage medlemmernes interesser således, at personer med handicap kan HSKnet.dkgennemføre et studie eller arbejde på så lige vilkår som personer uden handicap.

  HSK´s primære arbejde er at skabe lige adgang og bedst mulige forhold for studerende og kandidater/færdiguddannede, der har et handicap ved alle studieretninger på landets Universiteter, Højere Læreanstalter og andre tilsvarende institutioner samt på arbejdspladser indenfor det offentlige og det private arbejdsmarked.

  HSK´s opgave er at arbejde på gennemførelse af enhver foranstaltning, der kompenserer den handicappede studerende og kandidater/færdiguddannede for selve handicappet, så det kan lade sig gøre at gennemføre et studie eller arbejde på så lige vilkår med ikke-handicappede som muligt.

  www.facebook.com/ordblindeforeningen.unge
 • Scleroseforeningens Ungeudvalg

  Scleroseforeningens Ungepanel er én af SUMHs medlemsorganisationer. Scleroseforeningens Ungeudvalg er for medlemmer mellem 19 – 40 år. Ungeudvalget arbejder med aktiviteter og arrangementer på både nationalt, regionalt og lokalt niveau.

  scleroseforeningen.dk/ungepanelet