Ny elevorganisation på vej

  1. februar 2024

Unge med funktionsnedsættelse har for lidt indflydelse på deres uddannelse. Nu skal elevdemokratiet styrkes på ungdomsuddannelser for elever med særlige behov.

For 17 år siden blev den treårige Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) indført for unge med særlige behov. Men hvor elever på andre ungdomsuddannelser har ret til at danne elevråd og øve indflydelse på deres uddannelse, har elever på STU ikke de samme rettigheder.

Det er derfor meget forskelligt hvordan – og om – der skabes mulighed for elevindflydelse på den enkelte STU. Og der er i dag ikke en national elevorganisation for elever på STU, som kan øve indflydelse, når der nationalt og lokalt træffes politiske beslutninger om deres hverdags- og skoleliv.

Det skal der laves om på, hvis det står til Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og flere ungdomshandicaporganisationer.

Ny indsats skal bane vejen til deltagelse

Med en ny bevilling fra Egmont Fonden får SUMH nu mulighed for – sammen med STU-skoler – at afprøve forskellige modeller for, hvordan man konkret og i praksis øger elevdemokratiet både i lokale elevråd og ved eventuelt at etablere en landsdækkende elevorganisation for unge på STU.

Indsatsen har fået navnet ”STU – Vejen til deltagelse” og er udviklet sammen med Foreningen MED og Foreningen Consentio, og skal implementeres sammen med ungdomshandicaporganisationer og STU-skoler i hele landet.

Direktør i Egmonts Fondssekretariat, Heidi Sørensen, er glad for, at Egmont kan hjælpe mere elevdemokrati på vej på STU:

”Alle elever – uagtet hvilken skole eller uddannelse, de går på – skal have mulighed for at blive inddraget og lyttet til. Derfor støtter vi Sammenslutningen af Unge Med Handicap i, at eleverne kan få mere indflydelse på deres ungdomsuddannelse. Det kan forhåbentlig styrke troen på egne evner, danne rammen for mere fællesskab og ikke mindst give eleverne mulighed for at præge deres uddannelse”

Ungdomsorganisationer glæder sig over initiativ

Indsatsen hilses velkommen af flere ungdomsorganisationer på handicapområdet, som også inddrages aktivt i projektet. De har længe ønsket at få en formel stemme, der kan og skal inddrages og høres, når der træffes beslutninger på STU-området, ligesom det sker på andre skole- og uddannelsesområder.

”Alle unge har ret til at blive hørt i processer og beslutninger, der vedrører dem selv. Det nye projekt er et vigtigt skridt i retning mod mere elevdemokrati på STU’erne,” lyder det fra Silke Svare, formand for Autisme Ungdom.

Der er også begejstring hos foreningen Unge Hjerner, forklarer Unge- og Udviklingschef Stine Harbech:

”Dem STU’erne handler om, hører man ofte allermindst lige nu, så vi glæder os til at være med i projektet,” siger hun.

Formand for foreningen ULF-Ungdom, Rikke Sørensen, glæder sig også til at udvikle større demokratisk forståelse blandt hendes medlemmer.

”Unge med funktionsnedsættelse får med projektet mulighed for at være med til at forme, hvad det gode ungdomsliv er på STU’erne, og det er virkelig vigtigt,” siger hun.

Vil du vide mere?

Kontakt projektleder i SUMH Signe Lydal.

Signe Lydal
Projektleder i SUMH
92 15 65 36
signe@sumh.dk

Egmontfonden
Projektet er støttet af Egmont fonden