tjek på
tilgængelig­hed

Her finder du en guide til at tjekke tilgængeligheden, så flere mennesker med handicap kan være med i fællesskabet. Det gælder både mennesker med mindre som større fysiske, psykiske og kognitive handicap/diagnoser – det kan fx være muskelsvind, autisme, hjerneskade, gigt eller hørehandicap.

Guiden er bygget op som en matrix og er målrettet foreninger, men kan bruges bredt, fx af arbejdspladser eller studiesteder. Budskabet er, at man med små forandringer kan gøre en stor forskel. Og at tilgængelighed handler om mere end adgang for kørestole. Det handler også om at kunne få udbytte af aktiviteten og føle sig som en del af fællesskabet.

Du kan se en video, der forklarer matrixen og uddyber, hvad tilgængelighed er her.

Download matrixen i en printvenlig PDF-version her

Tre typer
tilgængelig­hed

Fysisk
tilgængelighed

Fysisk tilgængelighed handler om, hvordan adgangen til aktiviteten er. Tillader de fysiske rammer, at alle, der ønsker det, kan deltage i hele aktiviteten?

Det kan fx være at overveje: Kan en person i kørestol komme ind alle de steder, hvor aktiviteten foregår? Er der forklaret og skiltet nok til, at en person med kognitivt handicap kan finde frem?

Man kan også tale om fysisk tilgængelighed, når aktiviteten foregår online. Her handler det om at sikre sig, at alle, der gerne vil deltage, kan finde hen til aktiviteten af teknisk vej.

Pædagogisk
tilgængelighed

Pædagogisk tilgængelighed vedrører, om aktiviteten er tilrettelagt på en måde, så alle kan deltage og forstå, hvad der foregår. Det handler eksempelvis om struktur og måden at kommunikere på.

Den pædagogiske tilgængelighed er især relevant for mennesker med kognitive handicap, der fx kan være udfordret på at koncentrere sig. Det kan også handle om tolkning for mennesker med eksempelvis syns-eller hørehandicap.

Social
tilgængelighed

Social tilgængelighed handler om adgangen til det sociale fællesskab i og omkring aktiviteten. Har alle mulighed for at være med til det sociale og ikke mindst føle sig som en del af fællesskabet? Det kan være under frokosten, efter mødet, under fredagsbaren eller i pauser.

Måske kan en person i kørestol godt være med til den formelle del af en aktivitet, men hvis vedkommende ikke kan komme ind på den café, hvor der efterfølgende er hygge, er det svært at få følelsen af at være en del af det sociale fællesskab.

Det handler også om at overveje, hvordan det sociale samvær kan rumme personer med kognitive og psykiske handicap, der fx kan opleve lydfølsomhed og social angst.

I videoen herover får du en indføring i nødvendigheden af tilgængelighed.

tilgængelighedstrekanten

Trekant, hvor der ved den øverst spids står fysisk og i det venstre nederste hjørne står der pædagogisk og i det højre nederste hjørne står der social

Det er vigtigt altid at indtænke alle tre typer af tilgængelighed. Ofte bliver det kun ved den fysiske tilgængelighed, men de andre, den pædagogiske og sociale tilgængelighed, er også utroligt vigtige.

Her er en video, der forklarer, hvad Tilgængelighedstrekanten er.

Tilgængelig­hed tilpasset aktiviteter

Fysiske
aktiviteter

Fysiske aktiviteter er, hvor alle deltagere er med fysisk. Det kan både være møder og andre aktiviteter, som foregår fysisk.

Er den fysiske aktivitet
fysisk tilgængelig?

Overvej om der er gode adgangsforhold og vejvisning til bygninger, lokaler og udearealer i forbindelse med jeres fysiske aktivitet.

Fuld forståelse for, at der ikke er råd eller mulighed for at sikre fysisk tilgængelighed på alle måder. Heldigvis er der en masse mindre tiltag, der kan have god effekt – fx en rampe, en teleslynge eller et forklarende skilt.

Italesæt gerne over for deltagerne, at der er plads til at fortælle, hvis man har særlige behov. Det kan både være ved tilmelding og til selve aktiviteten. Spørg ind til den enkeltes behov frem for at gætte dig frem.

Foreningen God Adgang har flere tips til den fysiske tilgængelighed, inddelt efter forskellige typer af handicap.
Se God Adgangs råd om fysisk tilgængelighed

Her kan du se en video om, hvordan du gør din fysiske aktivitet fysisk tilgængelig.

Er den fysiske aktivitet
pædagogisk tilgængelig?

Det er især relevant at arbejde med den pædagogiske tilgængelighed, hvis der er deltagere med kognitive handicap som autisme eller ADHD. Men pædagogisk tilgængelighed vil gavne alle deltagere!

6 vigtige råd til pædagogisk tilgængelighed:

 • Klar struktur og kommunikation – vær tydelig om, hvad der skal ske og hvornår. Hvis det er en tilbagevendende aktivitet, kan det være en fordel at have nogle faste ting, man gør på samme måde, fx starte med at stå i rundkreds.
  Se tjekliste med redskabet ‘De 10 H’er’
 • Undgå indforståethed – vær opmærksom på at forklare eksempelvis forkortelser, begreber og navne, som ikke alle kender.
 • Visualisering – supplér gerne det talte med visuelle og/eller sensoriske elementer, fx illustrationer, genstande og kropslig demonstration.
 • Pauser – indlæg hyppige pauser og afstem behovet for pauser med deltagerne.
 • Individuelle tilpasninger – vælg som udgangspunkt aktiviteter og øvelser, hvor alle kan være med. Men hvis der er noget, som en eller flere har svært ved, kan de fx lave færre gentagelser eller få et hjælpemiddel, i stedet for slet ikke at være med.
 • Husk materialerne – tænk også i tilgængelighed, når det kommer til design og materialer, såsom flyers, powerpoint og hjemmeside.
  Se guide til tilgængeligt design for forskellige handicap
Her kan du se en video om, hvordan du gør din fysiske aktivitet pædagogisk tilgængelig.

Er den fysiske aktivitet
socialt tilgængelig?

Vær opmærksom på, om alle har mulighed for at tage del i det sociale fællesskab – både at alle fysisk kan komme derhen, hvor det sociale foregår, og at alle føler sig set og inddraget.

Lav fx et stille-område, hvor man trække sig hen, hvis man har brug for ro og pauser. Eller arrangér, at en eller flere har rolle som ‘social vært’, der har en særlig opmærksomhed på den sociale trivsel.

Især mennesker med kognitive og psykiske handicap kan have svært ved at agere i længere uformelt socialt samvær, hvor der ikke er program.

Her kan du se en video om, hvordan du gør din fysiske aktivitet socialt tilgængelig

VirtuelLE
aktiviteter

Virtuelle aktiviteter er, hvor alle deltager online – eksempelvis gennem Zoom, Teams eller andre digitale platforme.

Danske Handicaporganisationer har lavet en række guider til det gode og tilgængelige virtuelle møde, både når det gælder teknik og mødeindhold.
Find guider til virtuelle møder her

Er den virtuelle aktivitet
fysisk tilgængelig?

Her handler det om at sikre sig, at mødet kan åbnes, og mødeindholdet kan tilgås af alle deltagere. Har nogle brug for en hjælpende hånd med teknikken? Zoom anbefales som den mest tilgængelige mødeplatform, alternativt Teams.
Se guide til at skabe mere tilgængelige virtuelle møder

Her kan du se en video om, hvordan du gør din virtuelle aktivitet fysisk tilgængelig

Er den virtuelle aktivitet
pædagogisk tilgængelig?

Her handler det om, at gøre den virtuelle aktivitet til en god oplevelse, hvor alle kan følge med. Nedenfor har vi udvalgt nogle råd, der er særligt relevante for mennesker med handicap, men vil gavne alle:

 • Forklar spilleregler for mødet/aktiviteten.
 • Tal tydeligt og med moderat hastighed.
 • Overvej brug af chat ift. skrive/læsevanskeligheder.
 • Hold pauser, gerne mindst 7 minutter efter max 40 minutter.
 • Bed deltagerne om at sige deres navn, når de taler.
 • Hav god belysning til at hjælpe personer, der mundaflæser. Overvej også om der er behov skrive- eller tegnsprogstolk.
 • Reducér baggrundsstøj.
 • Undgå meget animation og blink i præsentationer.

Se guide til virtuelle spilleregler for forskellige typer handicap

Her kan du se en video om, hvordan du gør din virtuelle aktivitet pædagogisk tilgængelig

Er den virtuelle aktivitet
socialt tilgængelig?

Det kan være udfordrende at skabe socialt fællesskab ved virtuelle aktiviteter. Her en række gode råd til, hvordan det kan lade sig gøre:

 • Sæt rammerne for social snak, spørg fx om hvad folk har lavet i løbet af ugen og tag runden rundt (ved op til højst 15 deltagere). Eller stil et simpelt spørgsmål med 2-3 valgmuligheder, hvor man kan svare via emojis.
 • Lav små break-out rum, hvor man er færre personer, og alle lettere kan komme til orde.
 • Giv mulighed for, at man kan komme ind og ud af begivenheden eller slukke for kameraet uden at føle skam. Undgå at lægge pres på deltagere til at engagere sig, når de hellere vil observere.
Her kan du se en video om, hvordan du gør din virtuelle aktivitet socialt tilgængelig

Hybride
aktiviteter

Ved hybride aktiviteter er nogle af deltagerne sammen fysisk, og andre er med virtuelt.

Danske Handicaporganisationer har lavet en række guider til det gode og tilgængelige hybride møde, både når det gælder teknik og mødefacilitering.
Find guider til hybride møder her

Er den hybride aktivitet
fysisk tilgængelig?

Ved hybride aktiviteter skal der bådes sikres fysisk tilgængelighed i de fysiske og virtuelle rammer.
Se guide til de fysiske rammer
Se guide til de virtuelle rammer

Her kan du se en video om, hvordan du gør din hybride aktivitet fysisk tilgængelig.

Er den hybride aktivitet
pædagogisk tilgængelig?

Der er mange tekniske faldgruber ved et hybridmøde, fx ringelyde og ekko, eller at nogle kan have svært ved at se slides. Sørg for grundig forberedelse, så teknikken spiller.
Se guide til teknik på hybridmøder

Ved hybride aktiviteter er spilleregler ekstra vigtige, fx hvordan man markerer, hvis man gerne vil sige noget.

Spørg deltagerne om forudsætninger og hensyn, som kan gøre det hybride møde mere tilgængeligt for dem.

Evaluér hybridaktiviteten, gerne både løbende og til sidst. Spørg efter forbedringsforslag, tips og råd til at øge tilgængeligheden fremover.

Her kan du se en video om, hvordan du gør din hybride aktivitet pædagogisk.

Er den hybride aktivitet
socialt tilgængelig?

Ved hybride aktiviteter opstår typisk mest social interaktion mellem deltagerne, der er samlet fysisk.

Italesæt ønsket om at skabe ét samlet fællesskab.
Læg op til at deltagerne inkluderer hinanden på
tværs af det virtuelle og fysiske rum under pauser,
måltider og andet.

Det kan fordele dynamikken mere lige, hvis deltagerne, der er samlet fysisk, er med via hver sin skærm. Det samme gælder, hvis en virtuel deltager faciliterer aktiviteten, og at ordet først gives til de personer, der er med virtuelt.

Her kan du se en video om, hvordan du gør din hybride aktivitet socialt.

Hvis du vil arbejde endnu mere med tilgængelighed, kan du finde inklusionsøvelser, råd om specifikke typer handicap og meget andet på www.fællesomfritiden.dk.

Her kan du downloade Få Tjek På Tilgængeligheden, som er SUMH’s workshop-kit. Med det kan du holde oplæg og sikre mere tilgængelighed i foreningslivet eller på arbejdspladsen.

Du er også meget velkommen til at kontakte SUMH på sumh@sumh.dk