Dygtige erhvervsskolelærere er nøglen til at få flere unge med angst, autisme og andre handicap til at blive faglærte

Elev på NEG, der under sin uddannelse lærer at svejse.

Hver anden erhvervsskoleelev med en funktionsnedsættelse som for eksempel ADHD, depression eller ordblindhed opgiver at gøre deres uddannelse færdig. Drømmen om at blive tømrer, industrioperatør eller ernæringsassistent brister ofte på grund af manglende støtte på erhvervsskole eller læreplads.

Det skal et helt nyt projekt ’Faglært er for alle’ rette op på. Undervisere, kontaktlærere og lærepladskonsulenter på en række erhvervsskoler kan snart komme på efteruddannelse i, hvordan man understøtter unge med funktionsnedsættelser. Dermed kan lærerne i højere grad blive gode til at håndtere de elever, der har et handicap med sig i bagagen på erhvervsuddannelserne. Samtidig skaber det bedre læringsmiljøer for alle elever.

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse (NEG) i Holbæk, Kalundborg og Odsherred har fået støtte på 5,9 millioner kroner fra Tietgenfonden til projektet, der senere skal bredes ud og også komme lærere og elever på andre erhvervsskoler til gavn.

Direktøren for NEG, Steffen Lund, glæder sig til, at lærerne på erhvervsskolen får mere viden og flere redskaber til at arbejde med unge med vidt forskellige funktionsnedsættelser. I dag har faglærerne på en erhvervsuddannelse typisk en baggrund som håndværker samt en pædagogisk efteruddannelse på diplomniveau.

Men det halter med kompetencer i forhold til elever med autisme, adfærdsforstyrrelser og andre handicap på trods af, at cirka hver femte elev på en erhvervsuddannelse i dag har en eller anden form for funktionsnedsættelse.

”Jeg er overbevist om, at mere efteruddannelse til lærerne om denne målgruppe vil øge de unges trivsel og dermed også få flere elever med funktionsnedsættelse til at gennemføre deres uddannelse. Projektet bidrager til mere inkluderende undervisningsmiljøer på grundforløbene, styrket vejleding og mentorordninger i læretiden. Det bliver et kæmpe løft for både de unge, lærerne og for de virksomheder, der har elever med funktionsnedsættelser.”

Steffen Lund, Direktør for NEG

Formanden for SUMH William Korte påpeger, at unge med funktionsnedsættelser i højere grad end andre unge står uden uddannelse og job, når de fylder 25 år:

”Vi skal have knækket kurven for unge med funktionsnedsættelse, der aldrig får uddannelse eller job. Det skal vi for de unges, for samfundets og for virksomhedernes skyld. Det kræver, at både skoler og arbejdspladser understøtter de unge, så de færdiggør deres uddannelse,” siger han og betegner det nye projekt som ”en vigtig trædesten til, at flere unge blive stolte faglærte”.

Både ud fra et samfundsmæssigt og menneskeligt perspektiv er ’Faglært er for alle’ meningsfuldt, fremhæver uddelingschef i Tietgenfonden Christine Paludan-Müller:

”Det er supervigtigt at understøtte unge med forskellige funktionsnedsættelser i at kunne færdiggøre deres erhvervsuddannelse og udleve drømmen om at blive faglært. Ved at opkvalificere faglærernes viden om og redskaber til at hjælpe unge med funktionsnedsættelser, bygger vi bro til de unges fremtid og sikrer samtidig flere hænder til dansk erhvervsliv og den grønne omstilling.”

Hun glæder sig over, at de unge i SUMH med stor entusiasme har kastet sig over projektet, og nu i fællesskab med den nordvestsjællandske erhvervsskole arbejder på at finde nye veje til at få flere unge ud på arbejdsmarkedet:

”Partnerskabet på tværs af SUMH og erhvervsskolen NEG kan blive en drivkraft for at få flere unge med funktionsnedsættelser til at få modet til og troen på, at de kan fuldføre en erhvervsuddannelse.”

Vil du vide mere?

Ditte Rudolfsen
Sekretariatsleder i SUMH
21 71 61 70
ditte@sumh.dk

Tine Wickers
Kommunikationschef i Tietgenfonden
28 40 84 80
tw@tietgenfonden.dk