Unge med funktionsnedsættelser skal have en tydeligere stemme

Der skal være plads til forskelle. Flere unge med funktionsnedsættelse skal have kompetencer og mod til at tale om, hvad diversitet er. Samtidig skal de være med til at udvide forståelsen af diversitet – både hos sig selv og andre. Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) får med støtte fra Tuborgfondet mulighed for at styrke unges stemme i samfundsdebatten.

Tal fra VIVE i 2022 viste, at kun 14 % af mennesker med større psykisk funktionsnedsættelse og 30% med større fysisk funktionsnedsættelse føler sig accepterede, som de er. Samtidig er tallet 52% for mennesker uden handicap. Det er et problem for de mennesker, det handler om, men det er også et problem for det omkringliggende samfund:

”Vi ved, at mange af de allervigtigste dagsordener lige nu handler om unge og i særlig grad unge med funktionsnedsættelser og diagnoser, men alligevel er det nogle af dem, vi desværre hører mindst i debatten. Det vil vi forsøge at lave om på. En funktionsnedsættelse skal ikke være en stigmatiserende minoritetsmarkør, det skal være en positiv diversitetsmarkør.”

William Korte, formand i SUMH

Derfor er sigtet med det nye projekt, at unge med funktionsnedsættelse mellem 16 og 30 år får kompetencer og tro på egne evner, så deres stemme kan blive hørt. Ligesom unge uden funktionsnedsættelse skal inviteres ind, så det bliver en fælles sag at udvide diversitetsdagsorden. Det skal ske gennem uddannelsesforløb, kampagner, oplæg og aktiviteter på tværs af landet – på uddannelsesinstitutioner, i medier, i valgkampe mv.

På den måde skal handicap/funktionsnedsættelser fremhæves og italesættes som en positiv diversitetsmarkør frem for en stigmatiserende minoritetsmarkør, og vi skal redefinere vores opfattelse af diversitet. Ligesom andre unge uden funktionsnedsættelse skal inviteres med ind, så vi sammen flytter og udvider forståelsen af diversitet i samfundet.

Ta’ ordet, gør indflydelse gældende og start en bevægelse
Formålet med projekter er, at unge med funktionsnedsættelser får kompetencer og tro på egne evner, så deres stemmer kan blive hørt.

Støtte fra Tuborgfondet på knap 4,6 mio.kr.

Projektet skydes i gang i 2024 og er en del af Tuborgfondets støtte til unge for at fremme deres handlekraft og muligheder for engagement i samfundet:

”Vi vil rigtig gerne være med til at fremme en bevægelse, hvor unge med funktionsnedsættelser får muligheden for at engagere sig i samfundet. Unge skal ikke kæmpe alene – men derimod i et fællesskab for et samfund med mere diversitet og inklusion.”

Mathias Findalen, programansvarlig for demokrati i Tuborgfondet

Vil du vide mere?

Kontakt kommunikationsansvarlig i Tuborgfondet Stine Munk Rasmussen eller sekretariatsleder i SUMH Ditte Rejnholdt Rudolfsen.

Stine Munk Rasmussen
Kommunikationsansvarlig i Tuborgfondet
20 92 27 30
sr@tuborgfondet.dk

Ditte Rejnholdt Rudolfsen
Sekretariatsleder i SUMH
21 71 61 70
Ditte@sumh.dk

Tuborg Fondet
Projeketet er støttet af Tuborgfondet

Læs også