Materialer – fritid og fællesskab

NATURTRÆNING MED YNGRE VOKSNE MED HANDICAP (2022)

Manualen er udviklet i projekt Outsider til trænere omkring, hvordan man kan give unge med handicap gode motionsoplevelser i naturen. Den rummer baggrundsviden om målgruppen og træning i naturen.


Fælles om fritiden – metodeportal
(2021)

På fællesomfritiden.dk finder du en lang række materialer og redskaber til at støtte børn og unge med handicap i at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Flere af dem kan du se herunder, men der er bl.a. undervisningsmaterialer og guides til STU’er og frivilligcentre, der skal tilgås via portalen.


NATUREN ER FOR ALLE  (2020)

Folderen indeholder fem portrætter af frivillige fra Naturfællesskabet i SUMH om, hvorfor naturen er vigtig for dem. I folderen kan du læse mere om Naturfællesskabet, og hvordan SUMH sammen med samarbejdspartnere arbejder for at gøre naturen mere tilgængelig.

Forside af folderen Naturen for alle

Fællesskaber for alle
(2019)

En værktøjskasse til foreninger og andre fællesskaber, der vil byde unge med handicap velkomne. Indeholder korte beskrivelser af de mest gængse handicaptyper, synlige som usynlige, samt gode råd til inklusion.

Billede af boksen, der udgør den omtalte værktøjskasse

Guide til inklusionslege
(2019)

En guide til øvelser, såkaldte inklusionslege, for børn og unge med og uden handicap. Inklusionslegene illustrerer, hvordan det kan være at leve med et handicap, og hvordan man stadig kan indgå i fællesskabet. Særligt egnet til foreninger og andre, der vil styrke inklusionen.

Forside til guiden inklusionslege, orange med grafisk mønster


Fælles om fritiden – til foreninger
(2019)

En inspirationskatalog til foreninger, der vil styrke inklusionen af børn og unge med handicap. Indeholder anbefalinger til overskuelige tiltag, så flere kan være med i foreningsfællesskabet – både ift. den fysiske, pædagogiske og sociale tilgængelighed.

Forside til Fælles om Fritiden inspirationskatalog til foreninger, smilende dreng i kajak


Fælles om fritiden – til forældre
(2019)

En inspirationskatalog til forældre, der vil støtte barnet eller den unge med handicap i at gå til fritidsaktiviteter eller lave frivilligt arbejde. Indeholder konkrete anbefalinger samt en guide til at danne netværk med andre forældre til børn og unge med handicap.

Forside til inspirationskataloget Fælles om Fritiden, ung mand med udviklingshandicap, der smiler sammen med sine forældre


Fælles om fritiden – til kommuner
(2019)

En inspirationskatalog til kommuner, der vil styrke inklusionen af børn og unge med handicap inden for fritidsområdet. Indeholder anbefalinger til tiltag, såsom fritidsguidning og samarbejde på tværs af forvaltninger, så flere kan få et aktivt fritidsliv.

Forside til inspirationskataloget Fælles om Fritiden til kommuner, en pige med udviklingshandicap løber sammen med en ung kvinde


Fritidsluppen
(2017)

Et redskab til at finde fritidsaktiviteter for børn og unge med handicap. Indeholder illustrationer og beskrivelser af mange fritidsaktiviteter, opdelt i temaer. Der er fremhævet punkter ved hver fritidsaktivitet, som kan være relevante ift. handicap. Fritidsluppen kan fx bruges af forældre og børn/unge sammen eller til organiseret fritidsguidning.

Forsiden af Fritidsluppen, et forstørrelsesglas med ikoner af forskellige fritidsaktiviteter


Det første skridt – det sidste skub
(2015)

Rapporten har til formål at udbrede erfaringer og viden om frivillighed blandt unge med handicap. Den er baseret på en undersøgelse.

Forside til rapporten Det første skridt om frivillighed blandt unge med handicap, to unge kvinder holder om hinanden og smiler


Det behøver ikke være så svært
(2014)

Rapporten sætter fokus på børn og unge med handicap og deres deltagelse i foreningslivet – både hvilke gevinster og barrierer, der kan være på spil.


Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter
(2009)

Rapporten sætter spot på, hvordan etniske minoriteter i højere grad kan få gavn af og inkluderes i handicaporganisationer.

Forside på rapport om etniske minoriteter i handicaporganisationer