Unge snubler i digitaliseringen

Der er mange steder unge med handicap må kapitulere overfor den digitale omstilling. Med en målrettet indsats og blik for udfordringerne kan det undgås.

Læs SUMH og ULF Ungdoms fælles debatindlæg fra Altinget.dk her.

”Oppe i helikopteren” siger politikerne, når de taler om det store perspektiv i tingene. Udsigten er tit god deroppe fra og problemerne nede på jorden er svære at få øje på.
Når man ser ned deroppe fra, kan man ikke undgå at få øje på FN’s Handicapkonvention, som vi i Danmark har ratificeret. Konventionen skal bl.a. sikre, at personer med handicap får adgang til ny digital teknologi og webbaserede løsninger og får de samme muligheder som andre, for at bruge dem.

Danmark er en af de mest gennemdigitaliserede lande. Digitale kompetencer er derfor en forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet.

Bestyrelsesmedlem Rikke

Kontakt

Rikke
Sørensen

30 20 41 91

SUMHs næstformand William

Kontakt

William
Korte

26 34 49 47

Det gælder både i sociale fællesskaber og i mødet med myndigheder og institutioner. Man skal derfor kunne betjene forskellige apps, søge på nettet og bruge selvbetjeningsløsninger for at bestille tider til møder og behandling, betale regninger, eller noget så simpelt som at tanke sit rejsekort op.

For rigtig mange, gør digitaliseringen livet meget lettere, men ikke for alle.

Når vi lander helikopteren og sætter fødderne på jorden igen, viser det sig, at mennesker med handicap oplever langt flere udfordringer i den digitale kommunikation med det offentlige og officielle Danmark, end dem uden handicap. Det konkluderer VIVE i undersøgelsen ”Mennesker med handicap – Hverdagsliv og levevilkår” fra 2020. Samme undersøgelse konkluderer også, at mennesker med handicap ikke oplever, at de får tilstrækkelig hjælp fra det offentlige for at kunne bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Sådan bør det ikke være.

Den gængse opfattelse er, at unge er digitale indfødte, og vi derfor mest skal have øje for, hvordan de bruger de sociale medier. Men ikke alle unge er digitalt indfødte. Og her er vi nødt til at se nærmere på gruppen af unge med handicap.

Der er selvfølgelig en stor gruppe af unge med handicap, som oplever at livet er meget lettere med digitale løsninger.


For unge med handi-cap, der ikke kan navigere rundt på digitale løsninger bliver digitaliseringen et benspænd, der hindrer dem i at leve et selvstæn-digt liv

William Korte Formand
SUMH

Men for de unge med handicap, der ikke kan navigere rundt på selvbetjeningsløsninger eller de unge, der ikke selv kan taste deres koder – så bliver digitaliseringen et benspænd, der forhindrer dem i at leve et selvstændigt liv.

Når man fysisk er forhindret i at indtaste sin kode, så er løsningen for mange at overlade koden til andre. Dermed risikerer man, at de misbruger tilliden, koden og kortet.

Men, hvad skal man ellers gøre, når man skal betale eller underskrive digitalt. Og kan man ikke navigere på selvbetjeningsløsninger, eller har svært ved at afkode om en besked er fra det offentlige eller snyd, så bliver man utryg og tænker, at det er bedre, at man slet ikke agere på de digitale løsninger.

Det kan man bare ikke, fordi stort set al offentlig kontakt sker gennem selvbetjeningsløsninger, så igen må man overlade det til andre at hjælpe en.

Når man ikke kan tanke sit rejsekort op på de digitale løsninger, og man ikke bor i nærheden af en 7/11, hvor man fysisk kan optanke rejsekortet, så kan det nemt blive en uoverskuelig opgave, og en rejse i sig selv, at få mulighed for noget så simpelt, som at tage offentlig transport


Når man ikke kan tanke sit rejsekort op på de digitale løsninger, så kan det nemt blive en uoverskuelig opgave

Rikke Sørensen Forperson
ULF UNgdom

. Vi er som samfund forpligtet til at sikre, at alle kommer med på digitaliseringsvognen og ingen bliver efterladt bagud, når udviklingen tordner fremad.

Derfor er vi nødt til at sørge for, at den gruppe af unge med handicap, som er udfordret af digitaliseringen, får hjælp til at blive digitale borgere og få flere digitale kompetencer, så vi ikke kommer til at gribe til den nemme løsning; at de kan undtages digitale løsninger. Det er ingen tjent med på den lange bane, for digitaliseringen er kommet for at blive.

Vi skal som samfund sikre, at alle unge kan klare sig selv og leve et så selvstændigt liv, som muligt. Uden digitale kompetencer risikerer unge med handicap at leve som afhængige af familie, venner eller hjælpere – eller i yderste konsekvens – at havne under værgemål og miste selvbestemmelsen. Hvis det sker, er digitaliseringen et tilbageskridt og ikke et fremskridt.

I fremtiden vil teknologien måske løse nogle af de udfordringer, der er især på den tekniske del. Men indtil da, så skal vi sikre ordentlige vilkår for alle. Også os med handicap.

Læs flere nyheder fra SUMH her :