Materialer – seksualitet

LigeLyst – Uge Sex materiale 2023

I forbindelse med Uge Sex 2023 har SUMH udviklet en række nye materialer til brug i seksualundervisningen.

Quiz og ny viden
(Uge Sex materiale 2023)

Quizzen er et undervisningsspil, som består af quiz-spørgsmål og dialog-spørgsmål. Nogle af kortene har også en tekstboks med ekstra viden.

Formålet med quizzen er, at få ny viden på en sjov måde og sætte gang i samtaler om krop, køn, seksualitet og prævention.


Inspirationshæfte
(Uge Sex materiale 2023)

Formålet med inspirationshæftet er, at eleverne på uddannelsesstederne skal kunne spejle sig i de frivilliges fortællinger, og dermed reflektere over egne tanker, følelser og handlinger på en ny måde.

Inspirationshæftet kan bruges i undervisningen enten i plenum eller individuelt.


LigeLyst – Uge Sex materiale 2022

I forbindelse med Uge Sex 2022 har SUMH udviklet en række materialer til brug i seksualundervisningen.

Arbejdsark og videoer
(Uge Sex materiale 2022)

Arbejdsarket kan bruges, når man skal snakke om sexsygdomme, prævention og besøg hos lægen. Det er lavet, så det både kan bruges i en fælles gruppe eller de unge kan sidde med det selv gennem web app’en LigeLyst.

I arket findes link og QR kode til videoer om sexsygdomme, og forslag til spørgsmål man kan snakke om i undervisningen. 


Samtalekort
(Uge Sex materiale 2022)

Dette kortsæt indeholder 48 billedekort, som inviterer til samtale om ungdomsliv, kroppen, følelser, dating, grænser, sex, prævention og sexsygdomme.

På bagsiden er der nogle forslag til spørgsmål, man kan snakke om. Nogle af kortene har noget ekstra information i kursiv.


Dilemmaspil
(Uge Sex materiale 2022)

Dette spil indeholder en række kort. På kortene bliver der præsenteret nogle dilemmaer, som inviterer til samtale om ungdomsliv, dating, grænser, sex, prævention og sexsygdomme.

På den måde åbnes der op for refleksion, overvejelser og snak om forskellige håndteringer og handlemuligheder, når ungdomslivets dilemmaer er svære at navigere i.


LigeLyst Undervisningsvejledning – seksualundervisning for unge med handicap
(2020)

Læringsuniverset LigeLyst hjælper fagpersoner med at sætte seksualitet på dagsordenen og giver unge med fx autisme, ADHD og hjerneskade en god start på seksuallivet. 

LigeLyst består både af web-app’en app.ligelyst.dk med konkret og letforståelig viden om køn, krop, kærlighed, grænser og sex samt denne undervisningsvejledning med forslag til konkrete øvelser og temaer i seksualundervisning.

Forsiden af Ligelyst-undervisningsmaterialet


LigeLyst Web-app
(2020)

Web-appen LigeLyst skal give unge med handicap mulighed for selv at skaffe sig viden om kroppen, følelser, kærester og sex. LigeLyst er bygget op med store, farverige illustrationer og tekst, der på en let måde forklarer et kompliceret emne. Al tekst kan blive læst op.

Der er fire overordnede emner: kroppen, kærester, sex og seksuelle overgreb, som hver indeholder flere underemner.


Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser 
(2017)

Rapporten tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt forskellige fagpersoner ansat på cirka 90 bo- og aflastningstilbud samt interviews med nogle af disse fagpersoner. Rapporten har til formål at styrke vidensgrundlaget på området og kvalificere en fremadrettet indsats ved at tilbyde fagpersonale og andre konkret inspiration til understøttelse af seksualitet for personer med multiple funktionsnedsættelser.

Forside af rapporten Seksuel trivsel


Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet
(2016)

Dette inspirationskatalog sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multiple funktionsnedsættelser. Rapporten giver konkrete bud på, hvordan du som professionel kan give praktisk og konkret støtte til borgeren, samt belyse handlemulighederne inden for de formelle og lovmæssige rammer.

Rapportforside


“Kan man blive gravid af at bolle?” 
(2015)

Seksualundervisning til unge med handicap giver de unge vigtige redskaber til at kunne udfolde deres seksualitet. Desuden kan undervisningen skabe øget trivsel og være vigtig for at undgå overgreb. LigeLysts seksualundervisning er med til at inspirere og motivere professionelle til at arbejde mere med seksualundervisning.

Forside til rapporten "Kan man blive gravid af at bolle?"