Politik og projekter

SUMH er en politisk græsrodsorganisation, der udgør et fælles politisk talerør for vores medlemsorganisationer. Vores politiske arbejde er dialogsøgende og fokuserer på konstruktive og bæredygtige løsninger, hvor vi ønsker at bygge bro mellem politikere, organisationer, tænketanke og erhvervslivet. Vi arrangerer politiske debatmøder, laver lobbyarbejde, og vores projekter har stærke politiske vinkler. Vi inddrager vores medlemsorganisationer i det politiske arbejde, og vi repræsenterer således unge med handicap bredt, og har fingeren på pulsen i forhold til vores bagland. Vi er synlige, når unge med handicap er på dagsordenen og vi er ikke bange for at være aktivistiske og overraske.

Politiske holdninger

SUMHs politiske arbejde tager afsæt i vores ressourceorienterede tilgang til unge med handicap og vores dialogsøgende udgangspunkt. SUMHs politiske arbejde varetages af bestyrelsens politikteam, som løbende opdaterer vores holdninger inden for forskellige områder, der vedrører unge med handicap. Du kan læse om SUMHs holdninger til en lang række politiske problemstillinger her – og du kan læse mere om politikteamet her.

SUMHs mærkesager

Hvert år tager vi fat på nye politiske mærkesager, som sætter unge med handicap på dagsordenen. Mærkesagerne tager afsæt i vores politiske holdninger – og drøftes på vores årlige repræsentantskabsmøde med vores medlemsorganisationer, således at deres viden og erfaring kan komme i spil. Du kan læse mere om de aktuelle mærkesager her.

Projekter

SUMH indsamler viden om unge med handicaps forhold via undersøgelsesprojekter og sociale udviklingsprojekter. Projekterne udvikles i samarbejde med interessenter, frivillige og medlemsorganisationer og skal arbejde for at synliggøre, at unge med handicap er en ressource. SUMHs projekter tager udgangspunkt i vores vision om at unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker, og sigter mod mere end én handicapgruppe. Du kan læse mere om vores projekter her.

Rapportbibliotek

I vores rapportbibliotek kan du gå på opdagelse i SUMHs viden om unge med handicap. Vi bliver hele tiden klogere og beskæftiger os med nye områder og du kan få et indblik i mange af de problematikker, som unge med handicap møder. Vi udvider løbende indholdet af rapportbiblioteket i takt med, at vi bliver indsamler mere viden. Læs mere her.