afsluttede projekter

Her finder du en oversigt over SUMHs tidligere projekter.

I 2019 lavede SUMH podcast-serien, “THE DISABLED DEVELOPMENT GOALS”. Podcast serien består af tre afsnit. Find podcasten her

Projektet blev finansieret af Danske Handicaporganisationer

Formålet med projektet Ung anno 2018 var at blive klogere på levevilkår blandt unge med handicap. Projektet blev til i samarbejdede med Danske Handicaporganisationer og Tænketanken Perspektiv.

I projektet blev der lavet en stor undersøgelse af studie- og levevilkår blandt unge med handicap, for at blive klogere på de oplevelser og erfaringer, man som ung eller studerende med handicap har i sin hverdag.

Projektet var støttet af Helsefonden og Jascha Fonden.

Fælles om Fritiden var et projekt fra 2015-2018, som i samarbejde med ni kommuner arbejdede for at skabe inklusion i fritidslivet for børn og unge med handicap. Det skete bl.a. gennem fritidsvejledning af børn og unge, oplysning på skoler, forum for forældre og foreningskurser.

På www.fællesomfritiden.dk kan du finde viden og materialer fra projekt Fælles om Fritiden og andre af SUMHs projekter på fritids- og frivillighedsområdet.

Fælles om Fritiden var støttet af Satspuljen.

Projektet blev udført i 2017 i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS). Der blev lavet en undersøgelse på landets bosteder for unge med multiple funktionsnedsættelser. Undersøgelsen afdækkede i hvor høj grad fagpersoner på bostederne understøtter den seksuelle trivsel for unge med multiple funktionsnedsættelser. Læs undersøgelsen her

Der blev også lavet inspirationskataloget ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet”, som blev udbredt til fagpersoner i hele landet. Læs inspirationskataloget her

Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen.

Alle Med var et oplysningsprojekt om handicap, accept og fællesskab i skolen. Projektet løb af to omgange, første gang fra 2015-2017 og anden gang i skoleåret 2018/2019.

Projektet var et samarbejde mellem SUMH, Danske Skoleelever og Danske Handicaporganisationer.

Projektet primære aktivitet var at afholde elevinddragende workshops i folkeskolen. De såkaldte Frontløbere, frivillige fra SUMH og Danske Skoleelever, lavede sammen oplysningsarbejde for at give eleverne en forståelse for, hvad handicap er, og hvordan man som klassekammerat kan få hinanden med i fællesskabet.

Projektet har skabt vidensbanken www.allemed.dk, hvor du bl.a. kan finde undervisningsmaterialer om inklusion samt viden om forskellige typer handicap.

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet.

Mentorprojektet blev gennemført i 2015-17 i samarbejde med Jobcenter København.

Formål var at udvikle metoder til at få unge med handicap, som fik uddannelseshjælp, godt i gang med en uddannelse eller et arbejde.

Mentorprojektet var støttet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Ved projektets afslutning blev erfaringsopsamlingen ‘Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov’ udgivet. Læs opsamlingen her

Velfærdsfabrikken var et innovationsprojekt gennemført i 2014-2016. Formålet med projektet var at engagere unge med handicap i udvikling af teknologiske løsninger, der gør hverdag og social deltagelse med handicap nemmere.

Velfærdsfabrikken blev skabt i samarbejde med Teknologisk Institut.
Projektet var finansieret af VELUX Fonden.

I løbet af projektet blev der udgivet to kataloger:
“Tag udfordringen op! – 20 velfærdsudfordringer fra unge med handicap” og “Metoder til samskabelse i praksis – erfaringer fra Velfærdsfabrikken”

Café projektet forløb i 2015-2016. Formålet var at støtte opstarten af en social café i København for og drevet af unge med handicap.

Café projektet blev finansieret af Socialstyrelsen.

I projektet gik SUMH sammen med Muskelsvindfonden og Roskilde Festival om at forbedre tilgængeligheden på danske spillesteder og festivaler. Gennem Volue fik spillesteder og festivaler hjælp til at udarbejde en synlig handicappolitik og blive bedre til at modtage publikum med handicap.

Volue foregik i 2014-15 og var finansieret af RealDania. Volue vandt Tilgængelighedsprisen fra Bevica Fonden i 2015.

Projektet løb fra 2012-2015 og havde til formål at fjerne nogle af de barrierer, som unge med handicap møder i forhold til at involvere sig i det frivillige foreningsliv. Projektet lavede en undersøgelse og dertil indsatser for børn og unge samt foreninger.

Projektet blev støttet af Satspuljen.

Læs projektrapporten Det behøver ikke at være så svært

Projektet havde til formål at motivere og inspirere unge med handicap til at blive frivillige inden for det sociale område, fx som lektiehjælper, besøgsven og lignende. Der blev lavet en undersøgelse af unge med handicaps oplevelser med frivilligt arbejde.

Det sociale potentiale løb fra 2014-2015 og blev finansieret af Socialstyrelsen.

Læs projektrapport om frivillighed blandt unge med handicap

Dette projekt blev gennemført i 2012-2013 med formål om at forhindre langtidsledighed samt øge beskæftigelsen blandt uddannede personer med handicap. Projektet genererede viden og anbefalinger til relevante aktører, bl.a. uddannelsesinstitutioner og jobcentre.

Projektet var finansieret af det daværende Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Læs mere i rapporten “Fra Uddannelse til Arbejdsmarked” 

Projekt Rækværk blev gennemført i 2013-2015 og henvendte sig til studerende på otte universiteter og tre professionshøjskoler. Projektet havde til formål at skabe platform for et blivende netværk for studerende med særlige behov.

Projektet blev finansieret af Velux Fonden og Villum Fonden.

Læs mere i rapporten “De andre tro jeg er doven”

I 2012-13 gennemførtes projektet, der uddannede 44 unge med handicap til at blive rollemodeller. Projektets formål var at gøre handicap synligt i det danske mediebillede med henblik på at styrke inklusionen af mennesker med handicap.

Projektet var finansieret af Vanførefonden, Oticon Fonden, Sygekassernes Helsefond, Bevica Fonden, Erindringsmøntmidlerne og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Projekt Seksualpolitik På Specialskoler blev gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) fra 2010-2013. Formålet med projektet var at få specialskolerne til at lave en seksualpolitik og en handlingsplan for at sætte fokus på sund og mangfoldig seksualitet.

Projektet var finansieret af SATS-puljemidler.

Læs mere på www.projektseksualpolitik.dk

Fra 2009-2013 kørte projektet, som havde til formål, at landets videregående uddannelsesinstitutioner skulle udarbejde en handicappolitik.

Projektet var støttet af SATS-puljemidler.

Læs inspirationskatalog for videregående uddannelser

Projektet løb fra 2007-09 og arbejdede med inklusion af etniske minoriteter i handicaporganisationerne. Projektet var finansieret af SATS-puljen og arbejdede på 3 niveauer:

Projektet udarbejdede brochurer, som du kan finde nedenfor.

En brochure til fagfolk: Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter

En brochure til etniske minoriteter: Handicaporganisationer åbner muligheder

En brochure til handicaporganisationer: De nye danskere – det nye potentiale

Endelig udarbejdede projektet også en rapport, som du kan downloade nedenfor.

Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter.

Projektet blev gennemført i 2005-07 med formål om at udvikle et kursuskoncept og materialer, som aktører kan bruge for at hjælpe unge med handicap ind på arbejdsmarkedet.

Projektet blev finansieret af det daværende Arbejdsmarkedsstyrelsen.