afsluttede projekter

Her finder du en oversigt over SUMHs tidligere projekter.

SUMH gennemførte sammen med Frivilligcenter Vesterbro/ Valby/ Kgs. Enghave projekt Frivillig – en del af fællesskabet i perioden januar 2019- juli 2022.

Projektet bygger bro mellem det frivillige foreningsliv og unge med handicap, som går på en STU. Formålet er, at de unge bliver en del af frivillige fællesskaber, som kan række ud over deres skoletid på STU’en og styrke deres medborgerskab og modvirke ensomhed.

Projektet var støttet af Socialstyrelsen.

Læs mere om projekt Frivillig – en del af fællesskabet

HOPE var en oplysningsindsats i perioden 2022- sommer 2023. I projektet skabtes en vandreudstilling, der havde til formål at fortælle historien om unge med handicap rundt om i verden.

Historierne har særligt fokus på positive fortællinger og forandringer i handicapbevægelsen. Til vandreudstillingen samles der indhold fra vores partnere i Syd, og udstillingen stod på kulturhuse, biblioteker og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. 

Projektet var støttet af Danske Handicaporganisationer.

Projektet havde til formål at give unge med handicap viden om sexsygdomme og testmuligheder, svarende til andre unge. Det skete gennem fire indsatsområder, bl.a. en web-app.

Projekt LigeLyst samarbejdede med IMCC om udvikling af workshops og uddannelsesmateriale i projektperioden.

Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen og gennemførtes i perioden 2021-2023.

Læs mere om projekt Ligelyst

Projekt Os Online handler om at lære unge med kognitive funktionsnedsættelser at begå sig sikkert og trygt på nettet og sociale medier.

Læringsuniverset Os Online træner unge med kognitive funktionsnedsættelser, fx autisme, ADHD, cerebral parese og hjerneskade, i at passe på sig selv og andre på nettet. Der er både redskaber målrettet fagpersoner, forældre og de unge selv.

Os Online er støttet økonomisk af Novo Nordisk Fonden og udviklet i samarbejde med Center for Digital Dannelse, Serious Games Interactive, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Social Digital og fem STU’er.

Projektet startede i 2018 og afsluttedes i sommeren 2022.

Læs mere om projekt Os Online her

SUMH Aktiv består af tre aktivitetsudvalg i henholdsvis København, Aarhus og Odense for frivillige med trang til at skabe fede arrangementer for andre unge. For eksempel er der blevet afholdt øl-smagning, fællesspisning, brætspilshygge og diverse foredrag om at leve som ung med handicap eller om udforskning af rummet. Unge fra hele landet har mulighed for at deltage og planlægge aktiviteter.

SUMH Aktiv har i 2017-2021 været støttet af Socialstyrelsen

Find SUMH Aktiv arrangementer

Formålet med Sund Seksualitet var at gøre det muligt for unge med kognitive funktionsnedsættelser selv at finde svar på spørgsmål til deres seksualitet, følelser, krop og sociale relationer til andre. 

I forbindelse med projektet er LigeLyst Web-app udviklet i samarbejde med Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)

Projektet blev gennemført i 2019-2022 og var støttet af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om projekt Sund Seksualitet

Tour de Leaving No One Behind er en oplysningsindsats. Via en workshop ville projektet oplyse den danske ungdom om rettigheder for unge med handicap i Danmark og i verden med udgangspunkt i FN’s verdensmål.

Projektet var støttet af Danske Handicaporganisationer.

Læs mere om projektet her

I Rwanda har vi samarbejdet med den lokale ungdomshandicaporganisation UWEZO – Youth Empowerment siden 2019. I marts 2020 startede vi vores første pilotprojekt, som havde fokus på at udvikle vores partnerskab, opbygge kapaciteten i vores organisationer og sætte fokus på adgang til uddannelse for unge med handicap i Rwanda. I Danmark havde vi en frivilliggruppe, der understøttede projektet og deltog i udviklingen. 

Samarbejdspartnere i RWANDA

Projektet blev finansieret af Danske Handicaporganisationer og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

I 2019 lavede SUMH podcast-serien, “THE DISABLED DEVELOPMENT GOALS”. Podcast serien består af tre afsnit. Find podcasten her

Projektet blev finansieret af Danske Handicaporganisationer

Formålet med projektet Ung anno 2018 var at blive klogere på levevilkår blandt unge med handicap. Projektet blev til i samarbejdede med Danske Handicaporganisationer og Tænketanken Perspektiv.

I projektet blev der lavet en stor undersøgelse af studie- og levevilkår blandt unge med handicap, for at blive klogere på de oplevelser og erfaringer, man som ung eller studerende med handicap har i sin hverdag.

Projektet var støttet af Helsefonden og Jascha Fonden.

Fælles om Fritiden var et projekt fra 2015-2018, som i samarbejde med ni kommuner arbejdede for at skabe inklusion i fritidslivet for børn og unge med handicap. Det skete bl.a. gennem fritidsvejledning af børn og unge, oplysning på skoler, forum for forældre og foreningskurser.

På www.fællesomfritiden.dk kan du finde viden og materialer fra projekt Fælles om Fritiden og andre af SUMHs projekter på fritids- og frivillighedsområdet.

Fælles om Fritiden var støttet af Satspuljen.

Projektet blev udført i 2017 i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS). Der blev lavet en undersøgelse på landets bosteder for unge med multiple funktionsnedsættelser. Undersøgelsen afdækkede i hvor høj grad fagpersoner på bostederne understøtter den seksuelle trivsel for unge med multiple funktionsnedsættelser. Læs undersøgelsen her

Der blev også lavet inspirationskataloget ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet”, som blev udbredt til fagpersoner i hele landet. Læs inspirationskataloget her

Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen.

Alle Med var et oplysningsprojekt om handicap, accept og fællesskab i skolen. Projektet løb af to omgange, første gang fra 2015-2017 og anden gang i skoleåret 2018/2019.

Projektet var et samarbejde mellem SUMH, Danske Skoleelever og Danske Handicaporganisationer.

Projektet primære aktivitet var at afholde elevinddragende workshops i folkeskolen. De såkaldte Frontløbere, frivillige fra SUMH og Danske Skoleelever, lavede sammen oplysningsarbejde for at give eleverne en forståelse for, hvad handicap er, og hvordan man som klassekammerat kan få hinanden med i fællesskabet.

Projektet har skabt vidensbanken www.allemed.dk, hvor du bl.a. kan finde undervisningsmaterialer om inklusion samt viden om forskellige typer handicap.

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet.

Mentorprojektet blev gennemført i 2015-17 i samarbejde med Jobcenter København.

Formål var at udvikle metoder til at få unge med handicap, som fik uddannelseshjælp, godt i gang med en uddannelse eller et arbejde.

Mentorprojektet var støttet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Ved projektets afslutning blev erfaringsopsamlingen ‘Tanker om uddannelse og arbejde fra unge med særlige behov’ udgivet. Læs opsamlingen her

Velfærdsfabrikken var et innovationsprojekt gennemført i 2014-2016. Formålet med projektet var at engagere unge med handicap i udvikling af teknologiske løsninger, der gør hverdag og social deltagelse med handicap nemmere.

Velfærdsfabrikken blev skabt i samarbejde med Teknologisk Institut.
Projektet var finansieret af VELUX Fonden.

I løbet af projektet blev der udgivet to kataloger:
“Tag udfordringen op! – 20 velfærdsudfordringer fra unge med handicap” og “Metoder til samskabelse i praksis – erfaringer fra Velfærdsfabrikken”

Café projektet forløb i 2015-2016. Formålet var at støtte opstarten af en social café i København for og drevet af unge med handicap.

Café projektet blev finansieret af Socialstyrelsen.

I projektet gik SUMH sammen med Muskelsvindfonden og Roskilde Festival om at forbedre tilgængeligheden på danske spillesteder og festivaler. Gennem Volue fik spillesteder og festivaler hjælp til at udarbejde en synlig handicappolitik og blive bedre til at modtage publikum med handicap.

Volue foregik i 2014-15 og var finansieret af RealDania. Volue vandt Tilgængelighedsprisen fra Bevica Fonden i 2015.

Projektet løb fra 2012-2015 og havde til formål at fjerne nogle af de barrierer, som unge med handicap møder i forhold til at involvere sig i det frivillige foreningsliv. Projektet lavede en undersøgelse og dertil indsatser for børn og unge samt foreninger.

Projektet blev støttet af Satspuljen.

Læs projektrapporten Det behøver ikke at være så svært

Projektet havde til formål at motivere og inspirere unge med handicap til at blive frivillige inden for det sociale område, fx som lektiehjælper, besøgsven og lignende. Der blev lavet en undersøgelse af unge med handicaps oplevelser med frivilligt arbejde.

Det sociale potentiale løb fra 2014-2015 og blev finansieret af Socialstyrelsen.

Læs projektrapport om frivillighed blandt unge med handicap

Dette projekt blev gennemført i 2012-2013 med formål om at forhindre langtidsledighed samt øge beskæftigelsen blandt uddannede personer med handicap. Projektet genererede viden og anbefalinger til relevante aktører, bl.a. uddannelsesinstitutioner og jobcentre.

Projektet var finansieret af det daværende Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Læs mere i rapporten “Fra Uddannelse til Arbejdsmarked” 

Projekt Rækværk blev gennemført i 2013-2015 og henvendte sig til studerende på otte universiteter og tre professionshøjskoler. Projektet havde til formål at skabe platform for et blivende netværk for studerende med særlige behov.

Projektet blev finansieret af Velux Fonden og Villum Fonden.

Læs mere i rapporten “De andre tro jeg er doven”

I 2012-13 gennemførtes projektet, der uddannede 44 unge med handicap til at blive rollemodeller. Projektets formål var at gøre handicap synligt i det danske mediebillede med henblik på at styrke inklusionen af mennesker med handicap.

Projektet var finansieret af Vanførefonden, Oticon Fonden, Sygekassernes Helsefond, Bevica Fonden, Erindringsmøntmidlerne og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Projekt Seksualpolitik På Specialskoler blev gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS) fra 2010-2013. Formålet med projektet var at få specialskolerne til at lave en seksualpolitik og en handlingsplan for at sætte fokus på sund og mangfoldig seksualitet.

Projektet var finansieret af SATS-puljemidler.

Læs mere på www.projektseksualpolitik.dk

Fra 2009-2013 kørte projektet, som havde til formål, at landets videregående uddannelsesinstitutioner skulle udarbejde en handicappolitik.

Projektet var støttet af SATS-puljemidler.

Læs inspirationskatalog for videregående uddannelser

Projektet løb fra 2007-09 og arbejdede med inklusion af etniske minoriteter i handicaporganisationerne. Projektet var finansieret af SATS-puljen og arbejdede på 3 niveauer:

Projektet udarbejdede brochurer, som du kan finde nedenfor.

En brochure til fagfolk: Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter

En brochure til etniske minoriteter: Handicaporganisationer åbner muligheder

En brochure til handicaporganisationer: De nye danskere – det nye potentiale

Endelig udarbejdede projektet også en rapport, som du kan downloade nedenfor.

Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter.

Projektet blev gennemført i 2005-07 med formål om at udvikle et kursuskoncept og materialer, som aktører kan bruge for at hjælpe unge med handicap ind på arbejdsmarkedet.

Projektet blev finansieret af det daværende Arbejdsmarkedsstyrelsen.